A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Competitie > Verslagen

Verslagen

Verslagen Competitie 2007

Mijn Skymasterervaring
Mijn vader was al lid van The Skymasters vanaf kort na de oprichting in 1947. Ik kon toen naar ik aanneem net lopen.Mijn hele jeugd hoorde ik thuis al van The Skymasters.Ieder jaar weer de feestavond en met Pinksteren de toertocht met wel 50 a 60 motoren (toen nog motorfietsen) naar de Posbank in Arnhem.Dit waren evenementen waar door mijn ouders naar uitgekeken werd, evenals de toen nog betrouwbaarheidsritten hetende puzzelritten die volgens mij meestal op zaterdagmiddag (uiteraard) per motorfiets gereden werden. Later werd er steeds meer met auto’s deelgenomen en de motorfiets verdween langzaamaan uit beeld. Het deelnemen van een neef met een auto had voor de mij de mogelijkheid om al vanaf mijn 12de jaar regelmatig mee te rijden en dus mee te puzzelen. Na het behalen van mijn rijbewijs direct nadat ik 18 jaar geworden was, was ik dus eindelijk zover dat ik zelfstandig ritten kon gaan rijden. Er werd alleen nog per auto deelgenomen. Mijn eerste auto werd dan ook direct “geprepareerd”en wel met een kaartleeslampje en een zoeklicht tegen de voorruit, die toen de eerste vereiste attributen waren om aan avondritten te kunnen deelnemen. Na ook af en toe kaartleesritten te hebben gereden ben ik toch maar bij routebeschrijving gebleven bij verenigingen in de regio en enkele grote ritten per jaar zoals bijvoorbeeld “De Nacht Van Zeist”. Inmiddels was Joop mijn vaste navigator geworden en na een aantal malen kampioen te zijn geworden bij The Skymasters zijn we vaste controleurs geworden. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan evenals het uitzetten samen met Joop van de Bejaardenrit(puzzelrit waarvan de opbrengst bestemd was voor de jaarlijkse reis voor de bejaarden van Nieuwerkerk a/d IJssel) en op Koninginnedag ook de zogenaamde Oranjerit die in zijn beste jaren wel 60/70 deelnemers trok. Jammer dat ook hiervoor het animo terugliep zodat we met de organisatie een jaar of 10 geleden gestopt zijn. Vijf jaar geleden kwam de invulling van mijn vrije tijd elders te liggen waardoor ik op de ritavonden en niet te vergeten de gezellige bestuursvergaderingen niet meer altijd aanwezig kon zijn . Daarom vond ik het tijd om mijn plaats in het bestuur vacant te stellen voor een volgende generatie. Dat mijn inzet niet onopgemerkt voorbij is gegaan, bleek uit het feit dat er op de feestavond van 10 februari j.l. een speciale vergadering werd ingelast waarin ik tot erelid van The Skymasters werd benoemd. Dit was een complete verrassing, die ik zeer waardeer en waarvoor ik de initiatiefnemers dan ook zeer erkentelijk ben. Na ongeveer 42 jaar actief lidmaatschap kan het natuurlijk niet zo zijn dat mijn interesse voor het puzzelritten over is. Alhoewel mijn reglementaire kennis en ervaring toch wat minder wordt, hoop ik nog vele clubavonden, indien mogelijk, aanwezig te zijn.

Piet van Reeuwijk

Terug naar boven