A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Competitie > Verslagen

Verslagen

Verslagen Competitie 2011

Om nog even in de stemming te blijven,
Hebben wij besloten om het verslag van de Sinterklaasrit in rijmvorm te schrijven.
Want zoals elk jaar in november,
Stond vrijdag 18 november de Sinterklaasrit op de kalender.
Met de Sinterklaas cd’s bij ons deze keer,
Heerste er zoals gewoonlijk in de auto een goede sfeer.
Na de eerste opdracht hadden wij echter de eerste strafpunten al opgelopen,
De naam van de boot hadden we namelijk wel gezien, maar wat bleek: de letters waren open.
Daarna moesten we naar een schimmel op zoek.
Dat is een grijsachtig of wit paard volgens ons woordenboek.
Wij waren echter niet overtuigd, reden rechtdoor en werden opgevangen,
Maar we hadden het brood met de schimmel daarop gemist, die de uitzetter had opgehangen.
De opdracht met de stola deden we goed,
Evenals de opdrachten met de flik en het snoepgoed.
Vervolgens vonden we de tekst “PEPERNOOT” al snel,
Maar bij het getal dertienhonderdeenentachtig trok Matthijs aan de bel.
De oude Romeinse cijfers waren wel bekend,
Maar ook de foute volgorde werd herkend.
Even later werd ook de accent grave gevonden,
En daarna zagen we ook twee dierenriemtekens die bestonden.
Voor de volgende opdracht moest een dakgebint gezocht worden
Gelukkig gokten we dat dit goed stond op de borden.
De volgende foef hadden we ook door,
Want de klinkerweg die overliep in een asfaltweg zette ons niet op een verkeerd spoor.
De 19e letter werd vervolgens gezien, maar het aantal spiesen werd niet geloofd,
We dachten dat we dat goed deden, alleen zagen we de XL als herstelcode over het hoofd.
Vervolgens zagen we de dakkapel mooi op tijd,
Maar de pieterman heeft ons, met het woordenboek in de hand, niet naar de knecht van Sinterklaas geleid.
Bij de volgende opdracht vonden we de zwarte piet en zwartepiet wel,
Alleen dat de schoppen was veranderd in een zwart hart zagen we niet zo snel.
Verderop konden we wel verschillende stieren zien,
Maar de nationaliteit van deze stieren, die kon Spaans, maar ook Nederlands of Duits zijn misschien.
De Sangrada Familia hebben wij beiden niet eerder in Barcelona zien staan,
En ook de tentwagen, janplezier genaamd, met pieten erop zagen wij niet voor pietplezier aan.
Even verderop kwamen we niet drie goede verkeersborden tegen, maar na het onderbord te lezen,
Reden we toch rechtdoor, gezien onze leeftijd waarop we in de inleiding waren gewezen.
Helaas gingen we daarna alsnog in de mist,
Want ‘Ri’ is geen afkorting en daarin hadden we ons vergist.
De laatste opdracht met de bolders was nog leuk verzonnen,
Maar na het vinden van de gele vlag op het schip, zijn wij daar niet meer aan begonnen.
Tussen alle normale opdrachten,
Stonden onderweg ook wat Sinterklaasliedjes te wachten.
Maar met de Sinterklaas cd’s aan en de volumeknop op tien,
Werden de ontbrekende woorden ook snel gezien.
Na de rit was het weer wachten op de uitslag,
En onze winst in de B- klasse hebben we natuurlijk begroet met een blij gelach.
In de A- klasse was equipe Dubbeldam en Keuning aan het stunten,
Terwijl in de C- klasse equipe Geers en Geers de rit won met de minste strafpunten.
De uitzetter Joop Winkel wordt weer bedankt voor het uitzetten van deze rit,
We hebben een nieuw gebied verkend en leuke opdrachten vonden we dit.
Wij hebben vanavond zeker weer genoten,
Tot de volgende keer op 16 december, wanneer met de Boutrit het puzzeljaar wordt afgesloten.

Laura Bos en Matthijs Alderliesten

Verslag “Wijnrit” van AMC “The Skymasters”

Omdat Hans Keuning moet werken rij ik vandaag (28 oktober) met Henk van Zessen, teruggekeerd uit Frankrijk omdat vakantiehuizen in de winter niet beheerd hoeven te worden, met wie ik sinds 1971 puzzelritten rij bij de MAC “Krimpenerwaard”.

Voor de start de kop van de routebeschrijving bestudeerd, zoals verwacht bij deze uitzetters good old Dick Meijerink en zijn schoonzoon Rob de Nijs, rijden we op het BRR. De lengte van de rit is 36 km. en de gemiddelde snelheid 24 km (dus anderhalf uur de tijd willen we geen tijdstrafpunten oplopen), zoals we dat noemen een “echte rijrit” en dat klopte een flink aantal kilometers rijden zonder problemen gevolgd door een gedeelte met vallen. Onder andere door de mist in de Zuidplaspolder lukte het ons niet de Wijnrit te beëindigen zonder tijdstrafpunten (14).

De rit zelf een echte puzzelrit waarbij we regelmatig op andere gedachten kwamen dan de uitzetters en controleurs (Rijnland top equipe Jaap Spaargaren en Casper Bottemanne).

Dit begon al met val 1. na kip R. Inderdaad een haan en een haan is toch een mannetjeskip? Toch maar even het woordenboek raadplegen: “kip is een vrouwelijke hoen” Het verzamelwoord is dus hoen en niet kip. Hadden we maar niet in het woordenboek gekeken.

5. na witte tros R. Helemaal eens een wit touw met een lus is een tros Vroeger kon je het in de Rotterdamse havens horen “de trossen los”.

9. na roodwild L, daar gaan we weer volgens ons was wild een meervoudsvorm dus één hert maakt nog geen wild. De uitzetters dachten hier anders over.

11. na 2 sommen R dat wisten we 1 + 1 = 2, 2 sommen want het antwoord 2 is ook een som, meervoudsvorm dus in één keer waar te nemen en geen volgorde probleem, dat krijg je als de uitzetter 2e (na 2e som) of en (na som en som) gebruikt. Dat een som met een fout antwoord (2 + 2 = 5) een som blijft waren we ook met de uitzetter eens.

Hoewel we het boekje met ook de nieuwste verkeersborden pas na afloop van Ad Hazenberg kregen wisten we dat de steden van hun centrum een milieuzone mochten maken om zo oude dieselvrachtauto’s te weren ( maar ik mag nu met mijn bijna 30 jaar oude  diesel campertje niet meer bij mijn flat in het centrum van Rotterdam komen, ’t is wat als je stadsbestuur de ambitie heeft om “groen” te zijn).

17. na stop L, dat je bij de opdracht na stop niet de tekst “STOP” (hoofdletters en tussen “) mag gebruiken weten we maar de stop (zekering) uit de stoppenkast hebben we niet gevonden.

18. na wijnstok waar druiven aan groeien L, Henk als Frankrijkganger wijnexpert (hij heeft er zelfs voor gestudeerd, wilde misschien een wijnbar beginnen), vond een plant waaraan druiven groeien geen wijnstok maar een wijnrank dus weer in de fout.

Hierna volgden en aantal opdrachten die we goed hebben gedaan: we zagen het weggetje bij de boerderij, de typefout (vierspronq), de juiste asfaltweg na de tekst “NIJVERHEIDSWEG” en het vinkje (v van goed)

26. na cement en specie L, de specie na het cement (er staat en) hebben we niet gezien (het zakje met 2 geldstukken zijn de specie)

29. na “BRENGSTATION” R, op het bord staat Breng-station volgens ons geen correcte weergave van de tekst, we dachten dat het koppelteken alleen geen invloed had als het in de routebeschrijving aan het eind van de regel gebruikt wordt, we moeten het BRR er nog maar eens op nalezen.

30. na kroonprins R, in de eerste foto meenden we een Scandinavische prins te herkennen, goed gegokt dat het een kroonprins (Frederik van Denemarken) was.

34. na 6 verkeersborden R, hé ons ommetje Hoge Veenen richting de Westringdijk is met een hek afgesloten, goed opgelost uitzetters en controleurs, deze echte routebeschrijvingval: omdat één van de verkeersborden een verplichte rijrichting naar rechts is moet de opdracht na 6 verkeersborden naar rechts nog uitgevoerd worden als ja bij de RC S BM 35: HK-ER- (35) komt, je bent dus nog bezig met 34 dus doorrijden naar de RC C en niet keren.

Dat Pluto gedegradeerd was tot dwergplaneet wisten we maar we dachten dat een dwergplaneet ook een planeet was, immers een dwergkonijn blijft een konijn.

Hierna volgde weer en stukje zonder fouten: dat het bord van IJsselbouw niet van IJsselbouw maar van hout was zagen we, dat je een verkeerspaddenstoel (afkorting P) zoekt als je de P niet tussen aanhalingstekens zet (“P”) wisten we en dat je voor “L” tussen “D” en “W” minimaal losse bordjes nodig hebt ( op één bord staat: “DLW”) ook en de opdracht na volledige voornaam van Peter R de Vries wilden we absoluut niet uitvoeren waant er staat een spatie tussen Peter en R, het zijn dus 2 voornamen (de uizetter had een andere uitleg: geen toegestane afkorting, maar de R staat bij de toegestane afkorting).

Het bijgeplaatste schrikhek een afslag voor het ons bekende schrikhek naar de finish hebben we niet gezien (we roken de stal).

Dat de vlaggenhouder niet bestaat en de vlaggenstokhouder wel wisten we.

De slotval is tevens ons laatste interpretatieverschil, dat de dwarsstreepjes aan schrijfletters vlaggetjes genoemd werden wisten we maar dat ze geel gekleurd een finishvlag zijn vinden we niet (niet conform het reglement).

Negen fouten en daarmee glansrijk laatste in de A klasse (dat de rekenkamer er 10 telde had geen invloed op de uitslag).

Dick, Rob, Jaap en Casper bedankt, we hebben genoten van dit avondje denksport op wielen.

 Piet Dubbeldam

Na een lange zomerstop, was het op vrijdag 30 september eindelijk weer zover. ‘De Herfstrit’ staat voor deze dag gepland.Voor onze equipe (Stefan Bos/Marijke Verzijl) een zeer speciale rit, aangezien de andere equipe (Matthijs Alderliesten/Laura Bos), waarmee wij normaal gesproken altijd de puzzelritten rijden, de rit deze keer mochten uitzetten. Dit deden Matthijs Alderliesten en Laura Bos voor de eerste keer, waarvoor onze complimenten. Een extra motivatie dus voor equipe Stefan Bos/Marijke Verzijl om deze rit tot een goed einde te brengen.
Samen met elf andere equipes vertrokken we vanaf ‘het Polderbad’ voor een rit waarin we lekker konden doorrijden.
De eerste opdracht werd zonder al te veel problemen uitgevoerd en zo konden we snel verder richting de eerste viersprong. Hier stond een DLW-bordje, waarbij de “L” geen juiste letter bleek te zijn, waardoor de opdracht toch kon worden uitgevoerd. Wij hadden echter het bordje helemaal niet gezien, zodoende werd deze opdracht zonder erbij na te denken goed uitgevoerd. Overigens werd hier de enige fout gemaakt door de winnende equipe die meereed in de A-klasse. Een zeer goede prestatie van de betreffende equipe.
Even verderop was een aanduiding van 30 km/u op klinkers en die mag niet als “30” worden geïnterpreteerd, dat deden wij echter wel en dus onze eerste fout.
Zo gingen we op weg naar de ’s-Gravenweg om vervolgens de dijk richting Hitland op te gaan, waar het overigens bijzonder donker was en we zeer goed moesten opletten om niet zomaar de IJssel in te duiken. Op deze dijk gingen we op zoek naar (minstens) twee dames, aangezien we volgens de opdracht na dames en herenfiets naar rechts moesten en niet na een dames- en herenfiets. Een van de dames zat al rechts naast me in de auto, dus op zoek naar nog maar één dame. Toch voor de zekerheid maar twee dames opgezocht en jawel, na een damesfiets tegen te zijn gekomen kwam daar ook het plaatje van twee dames. Ook de herenfiets werd gevonden en zo konden we netjes naar rechts sturen, de juiste controle noteren en richting het parkeerterrein van Hitland rijden. Daar aangekomen moesten we op zoek naar drie verkeersborden. Gelukkig hadden wij een nieuw boekje met verkeersborden en werd ook deze opdracht zonder problemen uitgevoerd.
Even verderop in Capelle gingen onze ogen draaien bij de vraag om een spiraal en een trapezium te vinden. In onze optiek vonden we deze allebei op de, door de uitzetters geplaatste, plaatjes langs de weg, echter kwamen wij bedrogen uit. De spiraal was namelijk geen spiraal, maar optisch bedrog waardoor de afbeelding wel op een spiraal leek.
Na een stukje door Capelle te hebben gereden, waar we de weg op een gegeven moment niet meer wisten omdat we een “DLW-bordje” niet hadden gezien, kwamen we terug op de ’s Gravenweg waar we op zoek gingen naar een “rhinoceros”. Dit woord komt echter niet in het Nederlandse woordenboek voor en dus was de opdracht niet uitvoerbaar en bleven we rechtdoor rijden tot we een opvanger tegenkwamen. Bij het opgaan van de dijk richting Moordrecht misten we de blauwe brievenbus, waardoor in Moordrecht een opvanger werd gemist. Overige opdrachten in Moordrecht verliepen zonder problemen en zo konden we parallel aan de snelweg terug naar Nieuwerkerk voor het laatste deel van de rit. In Nieuwerkerk zonk de moed alweer in onze schoenen toen we zagen dat we naar de Hoge Veenen moesten, daar waar wij vrijwel altijd de mist in gaan. Gelukkig hadden de uitzetters de DLW-bordjes duidelijk en in grote getale geplaatst, waardoor we onze weg makkelijk konden vervolgen. Ook de opdracht op de Hoge Veenen ging goed, het meervoud van lemmet is namelijk lemmeten en niet lemmetten. In diezelfde opdracht moesten we op zoek naar een libel. Die was er wel, maar zat achter glas in de waterpas. Gelukkig voor ons stond in het woordenboek wat wij hanteerde niet dat een libel ook in een waterpas voor kan komen, anders was deze opdracht alsnog de mist ingegaan.
Zo ging de rit boven verwachting toch nog behoorlijk goed voor ons, want dankzij de geneutraliseerde opdrachten op de Akeleibaan reden we de rit verder foutloos uit. Bij het Polderbad kregen we te horen dat we het goed hadden gedaan en dat we met 204 strafpunten hadden gewonnen in de C-klasse. Daarmee deden we het zelfs beter dan de deelnemende equipes in de B-klasse waar de winnaar, equipe Van Rossem/Zuidam, 266 strafpunten had.
In de A-klasse bleek dat equipe Van der Horst/Van Gijn het bijzonder goed had gedaan. Zij hadden maar één fout en daardoor maar 62 strafpunten. Nu op naar de wijnrit dit op 28 oktober verreden zal worden.    

 

Terug naar boven