A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Competitie > Verslagen

Verslagen

Verslagen Competitie 2014

De Lenterit is uitgezet door Gerard van Leersum en gecontroleerd door Joop Winkel. Alle klassen rijden op het BRR, voor de A-klasse gelden ook de artikelen 5 (Wegen en gelegenheden), 8 (Oriënteringspunten) en 13 (Aanhoudend) van het DRR. Dit keer in dit verslag met name aandacht voor de A-klasse vallen en discussiepunten. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om toe te lichten hoe en waarvoor we het woordenboek gebruiken.
Het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands (5e editie) gebruiken we bij betekenisverschillen. Volgens Van Dale bevat zijn woordenboek de meeste woorden van alle in gebruik zijnde pocketwoordenboeken Nederlands maar er staan vele woorden en woordbetekenissen niet in en dat is logisch, voor alle woorden Nederlands heeft Van Dale een driedelig woordenboek nodig. Mogen uitzetters de woorden die niet in ons pocketwoordenboek staan niet gebruiken? Natuurlijk wel, alle woorden mogen gebruikt worden, we zijn niet aan het scrabbelen waar we een scheidsrechter (de driedelige Van Dale) nodig hebben om te weten of woorden bestaan in het Nederlands. Alleen als er sprake is van een verschil in betekenis tussen woorden dan is ons pocketwoordenboek de scheidsrechter. In de Lenterit had Joke Klijnjan een woordenboek waarin stond dat een koekoek een dakkapel is met maar één raam. In onze pocketuitgave stond bij koekoek alleen vogel en niet de betekenis dakkapel en de consequentie is dan neutralisatie. Ons Van Dale pocketwoordenboek als scheidrechter bij betekenisverschillen, net als Het Groene Boekje dit is bij de spelling.
1. na viaduct en brug 1e weg R, omdat artikel 5, wegen en gelegenheden van het DRR voor de A-klasse van kracht is mag deze opdracht niet uitgevoerd worden, als je start weet je tot de 1e zijweg nog niet of je op een weg of een gelegenheid rijdt en dit moet je weten om een brug te beoordelen: moet deel uit maken van een weg.
3. na "COCA COLA ©" R, als er bij een oriënteringspunt de tekst "COCA COLA©" een routecontrole staat let op uw zaak want een omcirkelde C betekent doorgaan met neutrale opdracht C.
8. na groene kan en plaatsnaam L, in het NRF woonplaatsnaamregister staat Groenekan.
14. na cryptogram R, een cryptogram is een eenvoudig woord ingewikkeld omschreven.
17. na ongelijkvloerse kruising R, in het uitzettersreglement van de NRF staat dat kruising niet gebruikt mag worden, alleen de wegsituatie viersprong is in het BRR en DRR geregeld, maar dat hoeven we als deelnemers niet te weten. Daarom is onze redenering: de situatie die we hier zien noemen we (spraakgebruik) een ongelijkvloerse kruising (van wegen) dus uitvoeren. Wie schets onze verbazing als we van de sportcommissie als antwoord krijgen kruising = viersprong dus niet uitvoeren.
21. na vier verkeersborden weg R (MUG), verkeersborden genoeg op het door de uitzetters geplaatste miniatuur verkeersborden bord maar 2 van die miniatuurborden leveren ons 2 fouten op: bord C16 (gesloten voor voetgangers) en bord D5 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven). Bord D5 slaat op de eerstvolgende samenkomst van wegen echter deze eerstvolgende samenkomst is door de uitzetter verlegd, hij heeft op de 2 eerstvolgende wegsituatie ritpijlen geplaatst. We gaan hierin mee en voeren het gebod tot volgen van de rijrichting op 3e mogelijkheid uit. Als vervolgens de bemande controle de opdracht geeft om te keren zijn we van mening dat we dat pas mogen doen na uitvoering van het gebod tot volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. Na de verbaasde blik van de bemande controle die we voor de 3e en 4e keer aandoen besluiten we te stoppen met rondjes rijden. Het blijft vreemd dat je met een ritpijl de eerstvolgende situatie eindeloos kunt verplaatsen. Van mijn navigator Hans Keuning heb ik begrepen dat de hoge heren van de NRF (reglementscommissie) hierover verschillend denken. Tijdens het gesloten zijn voor voetgangers komen we bij een onbemande stempelcontrole dus een afdruk van de stempel plaatsen in het eerstvolgende vrije vakje. Nergens staat dat je hiervoor dient uit te stappen en naar onze mening kun je stempelen vanuit de auto. De sportcommissie denkt hier anders over.
23. na 5 T.V. 's viersprong L, geen niet toegestane afkorting gebruiken.
24 t/m 28, deze opdrachten dienden geneutraliseerd te worden omdat op industrieterrein Hoogeveenen veel ritmateriaal weggehaald is ( en door Joop Winkel zaterdag weer teruggevonden).
31. na "MEREL" en koekoek viersprong L, geneutraliseerd, zie woordenboek.
33. na twee toekans en viaduct weg R, geneutraliseerd omdat er gedeeltelijk 2 toekans aanwezig waren.
34. voor finishvlag R, een finishvlag is geel/zwart geblokt, de gele vlag geeft een finishcontrole aan. De Lenterit was een vlotte rijrit dat wil zeggen kilometers maken rijdend van val naar val, jammer dat het verdwenen materiaal veel tijd kostte waardoor het aantal minuten tijdsoverschrijding toch nog opliep.

Gerard en Joop bedankt, de thuisblijvers hebben wat gemist.


Via de media, waaronder diversen radiostations, hebben we dit jaar de Paasrit van The Skymasters aan laten kondigen, dit leverde echter maar één nieuwe equipe op in de C- Klasse. Omdat er na de Paasrit altijd een Rad van Avontuur is, had het bestuur gerekend op 15 equipes. Tot onze grote teleurstelling schreven slechts 10 equipes in voor de Paasrit. Dit is veel te weinig voor zowel voor de uitzetter als voor het Rad van Avontuur, gezien de plankjes verkoop. We misten weer verschillende vaste equipes zodat het gemiddelde ook naar beneden gaat over het aantal ritten over het gehele jaar genomen. Laten we de moed erin houden en afspreken met elkaar dat we proberen om op een rittenavond aanwezig te zijn en de uitzetter niet teleur te stellen met 10 equipes. Bij de inschrijftafel werden de deelnemers alvast getrakteerd op een mini stolletje en moest men letten op het voorbeeldbord waar een paasei en een paashaas op afgebeeld stond.

voorbeeld paasei voorbeeld paasei
Voorbeeld paasei Voorbeeld paashaas

In de kop van de routebeschrijving werd er het een en ander medegedeeld. Voor de A- Klasse konden herstelopdrachten ook zonder routecontrole in de route voorkomen en moest men bij een bord met een paasei de code 1L als herstelopdracht eerst uitvoeren. Zo ook bij een bord met de paashaas de code 1R als herstelopdracht eerst uitvoeren. Bij meerkeuzes van de herstelopdrachten (paashaas/paasei) gaat u door met de routeopdracht waar u mee bezig bent. Verder was er voor alle klassen de opdracht, als men een paashaas of paasei heeft geteld/aangenomen wordt deze geacht niet meer aanwezig te zijn in de route. De B/C- Klasse kregen de opdracht om het aantal paashazen en eieren (beide MUG) dat in de rit voorkomt te tellen. Zo werden er door verschillende deelnemers foto’s genomen van het paasei en de paashaas om onderweg te kijken of het allemaal klopt volgens het voorbeeldbord.
Na alles goed gelezen te hebben, gingen wij als equipe Joop Winkel/Gerard van Leersum van start.
Punt 1: VRW L, vanaf het parkeerterrein was dat geen probleem, dan punt 2: weg L (VADNA), hier hadden we even ervoor een paashaas dus de code 1L eerst uitvoeren. We vergaten even de (VADNA) en gingen op de VRW linksaf vanwege de paasei en dachten wij dat we nog steeds punt 2 moesten uitvoeren. Door omzwervingen door de nieuwbouw kwamen wij geen controle tegen die ons liet keren en besloten wij terug te keren. Ik zag op de viersprong van de parallelweg een RC staan en reden wij er naar toe om deze RC B maar op te schrijven om zo weer op de goede route te komen. Achteraf was het de bedoeling dat door het (VADNA) het verkeersbord aanduidende doodlopende weg niet aanwezig was en men moest oordelen dat de weg zichtbaar doodlopend was en ook nog eens overging in fietspad. Dus deed men op de VRW eerst links uitvoeren vanwege het paasei en daarna kon men weg L uitvoeren om de RC B te halen. Ondanks onze foute redenering toch nog goed gedaan.
Punt 4: na 20 grassprieten, 2e bord (MUG) en 20 grassprieten, bij weg, voor letter van alfabet R. De B/C- Klasse hadden 2 borden (MUG) nodig geheel na elkaar en dat was met het bord paashaas en het bord paasei niet het geval, rechtdoor de RC F. Voor de A- Klasse was dat het zelfde, alleen stond de afbeelding van de paashaas en de paasei wel in goede volgorde om eerst 1e weg L uit te voeren en daarna 1e weg R wat werd beloond met de RC C.
Punt 6: na verkeersbord aanduidende verplicht fietspad voor fietsers en bromfietsers en brugleuning weg rechts. Het verkeersbord wordt in het RVV aangeduid met Fiets/bromfietspad, de B/C- rijders opdracht niet uitvoerbaar rechtdoor de RC D. Voor de A- Klasse was er een paasei op de brugleuning geplaatst, hierdoor eerst de code 1R uitvoeren en dan rechtdoor rijden omdat ook opdracht 6 niet meer uitgevoerd kon worden de RC G.
Punt 7: na een chinees L, hier zagen we een paashaas en een afbeelding van een chinees (restaurant), wij deden eerst de code 1L vanwege de paashaas weer de RC G. Wij kwamen weer bij het chinees (restaurant) en volgens ons kon het ook een Japans restaurant zijn. De paashaas hadden we eenmaal gehad en was dus niet meer aanwezig. Via de situatieschets reden we nogmaals het ommetje en noteerde nogmaals voor de derde keer de RC G. Deze is neutraal gemaakt omdat men niet kon constateren of het een chinees restaurant was.
Punt 10: na een manier om te verbinden voor een L, we hebben twee keer het stukje weg gereden en nooit een nietmachine gevonden wat een manier is om te verbinden. We kwamen voor de RC J waar een herstelcode op stond o.a. 1x. Dat was voor ons genoeg om voor een 1 naar links te gaan en haalde hierdoor de RC L. Nadat we gekeerd waren bij de RC L, zagen we een paasei rechts in een weg die verboden toegang was. De B/C- rijders konden de paasei wel tellen. Maar de A- rijders mochten vanwege het feit dat de paasei in een verboden weg, stond niet de code 1R uitvoeren en dat deden wij wel en haalde de foute RC M. Deze is later neutraal gemaakt omdat de RC L even weggeweest is voor sommige deelnemers. Via enkele omwegen kwamen we op een groot parkeerterrein bij de Willem Alexander roeibaan in Zevenhuizen. Hier de opdracht punt 17: na A4 L, op het zelf geplaatste bord zagen we een afbeelding van een autosnelweg wat voor de B/C- Klasse van belang was, maar wij hadden in de gaten dat het allemaal op een A4’tje stond en via de twee geplaatste paashazen en de RC N maakte we een extra ommetje en noteerde we viermaal de RC N. Later bleek dat het er een te veel was.
Punt 19: na 2 plaatsnamen L, hier had de uitzetter een bord zelf geplaatst met plaatsnamen erop. Helaas was er al eerder een informatiebord waar meerdere plaatsnamen op stonden en kon men al eerder de opdracht uitvoeren. Wij haalde hierdoor de RC’s N,O,R en P nog extra op, deze werden neutraal gemaakt omdat de uitzetter en controleur het informatiebord met de plaatsnamen niet gezien hadden. Achteraf had het beter in punt 19 (MUG) achter de opdracht moeten staan.
Punt 22: einde weg L, hier had de uitzetter het verkeersbord C2 neergezet met daar onder als onderbord uitgezonderd voor personenauto’s. Hier had de uitzetter ons goed te pakken, omdat wij niet in de gaten hadden dat wegen ook met een personenauto en motor kunnen en mogen worden bereden. We miste hierdoor de RC P, omdat we rechtdoor reden.
Punt 29: links brug over, door een paashaas en een situatieschets voerde we eerst de code 1L uit vanwege de paashaas en gingen hierdoor een brug over. Nu dachten wij dat bij de eerste zijweg dat we links de brug over zijn gegaan, maar dit was achteraf bij het punt van beoordelen een achterwaartse aanduiding en helaas de foute RC V gehaald.
Punt 30: voor driehoek L, via de grasdriehoek aan de Rotte de RC W en even verderop de RC A voor ons en laat daar nu een driehoek in zitten. Via de DLW gedwongen nogmaals om de grasdriehoek heen en nogmaals de RC W.
Punt 32: voor plaatsnaambord L, we zagen het zelfgeplaatste plaatsnaambord Oud Verlaat en zochten gelijk in het plaatsnamenboekje of Oud Verlaat er in staat. Nu dat was niet het geval en wij reden door naar de RC X die fout was, omdat het plaatsnaambord niet hoeft voor te komen in het woonplaatsregister van de NRF(stom dat wij rechtdoor reden).
voorbeeld paasei
Via de Middelweg, Zuideinde, Brandingdijk en Westringdijk kwamen wij weer in de Hoogeveenen waar de controleur Hans Keuning stond, maar net voordat wij Hans aandeden, moesten we stempelen bij een onbemande stempelcontrole. Daar stond de volgende tekst op 1x stempellen, dus stempelde ik twee keer wat fout was door de geplaatste tekst 1x stempellen met twee ll. Hier had moeten staan 1x stempelen, weer 30 strafpunten.

voorbeeld paasei
Stempelcontrole met foute tekst

Bij Hans kregen we een zakje met chocolade eitjes met daarbij een gekookt ei met een nummer erop. Dit zakje moest men na afloop van de rit meenemen naar binnen, omdat het nummer van belang was voor de verloting.
Punt 41: na paashaas L, hier zagen wij een afbeelding van een paashaas welke niet conform was volgens het voorbeeld bij de starttafel en nog eens uit twee delen bestond. Wij haalde rechtdoor de RC D. Deze werd later geneutraliseerd, omdat de geplaatste paashaas wel een paashaas is. Ondanks dat het geen hele paashaas is, kan je zien dat het een paashaas is.

voorbeeld paasei
Paashaas in tweeën

Punt 42: na kommapunt viersprong L, hier haalden wij twee woordenboeken door elkaar. Voor de uitzetter geldt “Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands” vijfde editie (2013) als er betekenisverschillen zijn ten opzichte van andere woordenboeken (zie toelichting woordenboek verslag Lenterit). Ik heb een woordenboek Van Dale in de auto en daar staat in dat kommapunt hetzelfde is als puntkomma. Door deze verwarring van de woordenboeken reden wij rechtdoor naar de foute RC E.
Punt 44: na “EIGEN TERREIN” R, hier maakte wij een grote blunder omdat in de kop van de routebeschrijving stond dat het hek bij Van der Valk en de tekst EIGEN TERREIN vandaag als niet aanwezig moeten beschouwen. Dit was ons even ontschoten en koste ons weer 30 strafpunten.
Punt 46: na “PAASDAG, -BEST, -FEEST, -HAAS PASEN”, op het zelfgeplaatste bord stond de volgende tekst: PAASDAG, -BEST, -FEEST, -HAAS = PASEN Wij dachten dat = een leesteken was en negeerde wij de tekst en miste hierdoor de RC B. Na binnenkomst in de lobby bij Van der Valk waren de meeste deelnemers al binnen en wachtend op de laatste deelnemer kon ik intussen het Rad van Avontuur opstellen en de prijzentafel in orde maken. Men kon met het Rad van Avontuur de volgende prijzen winnen: kippen, paasstollen, flessen wijn, chocolade eieren, tray eieren en overgebleven mini stolletjes. Joke Klijnjan en Els van Rossen verkochten de plankjes voor drie geplande rondes Rad van Avontuur. Gezien het feit dat er te weinig deelnemers waren, kochten de deelnemers meerdere plankjes. Met onze eigen groep was het een gezellige bezigheid met het Rad van Avontuur in de lobby bij Van der Valk.

voorbeeld paasei voorbeeld paasei voorbeeld paasei
Prijzentafel met het Rad        Deelnemers aan de lange tafel   Deelnemers in de zithoek

Na het Rad van Avontuur werd de verloting gedaan met het genummerde gekookte ei. Frans Geers was de gelukkige die de chocolade paashaas in ontvangst mocht nemen. Nadat de uitleg van de rit al uitgedeeld was toen de laatste deelnemer binnen kwam, waren er enkele vragenbriefjes binnen gekomen over de punten die in het verslag zijn vermeld en hierdoor zijn er enkele neutralisaties door gevoerd. Met 9 controles zowel gemist als fout constateerde wij dat het een slecht resultaat was wat door ons is behaald. Er gingen later door de neutralisatie nog twee routecontroles bij ons af. Dat maakte in de uitslag nog weinig uit want wij bleven laatste in de A- Klasse. Het was een mooie uitgezette Paasrit met vele variaties van paashazen, paaseieren en leuke opdrachten erin. Ik wil Piet Dubbeldam als uitzetter en controleur Hans Keuning bedanken voor hun inzet van de Paasrit.

Joop Winkel
 "Deze rit hebben we goed verreden!" Dat was het eerste wat we dachten toen we bij de finish uitstapten en onze controlekaart inleverden. Dit ondanks dat we er te lang over hadden gedaan, we op onbegrijpelijke wijze bij Winkelcentrum Alexandrium terecht waren gekomen en een aantal keer bij gebrek aan voldoende oplossend puzzelvermogen gegokt hadden. Nee wij hadden een goed gevoel!
Niets bleek minder waar toen we onze controlekaart kregen. Dertien fouten en 33 tijdstrafpunten maakten voor ons het totaal van 423 strafpunten. Een puntenaantal wat waarschijnlijk lager was geweest als we overal standaard rechtdoor hadden gereden...

Desalniettemin hebben wij een leuke avond gehad. Voor ons was het de eerste keer dat wij bij A.M.C. "The Skymasters" een puzzelrit hebben verreden. Juist omdat het voor ons de eerste keer bij jullie was willen wij graag inzicht geven hoe wij de rit hebben ervaren en de puzzels hebben opgelost. Onderstaand hebben wij een aantal opdrachten uit de Natuurrit gehaald en onze kijk hierop weergegeven. Een waarschuwing vooraf: het is de kijk van beginners en druist daarmee tegen alle reglementen in. Dit is dan denk ook de reden dat we het er niet goed vanaf hebben gebracht...

De twijfel begon al bij de eerste opdracht waarbij we op zoek moesten gaan naar twee Duitse plaatsnamen. Als eerste kwamen we Bonn en Aken tegen. Maar wij moesten op zoek naar Duits geschreven plaatsnamen dus Aken wilden wij negeren; het moest immers Aachen zijn. Epe en Soest moesten voor ons geen problemen zijn; dit waren de Duitse plaatsnamen die wij zochten. Het feit dat we nog het plaatsnamenregister hadden meegekregen hebben we maar even laten gaan. Bleek dus achteraf benodigd te zijn, maar toen waren wij allang al blij met onze score op deze opdracht. Een gelukje!

Het gevoel dat wij totaal geen idee meer hadden waar we waren beland die avond bleek bij opdracht 10. Slechts twee landen die tot het Koninkrijk der Nederlanden moesten we vinden om de opdracht te doen laten slagen. Gemakshalve zijn we toen maar vergeten dat we de opdracht in Nederland aan het rijden waren dus besloten we na het niet aannemen van Suriname (dit hadden we dan wel weer door) door te rijden.

Opdracht 12 heeft bij ons tot veel discussie geleid. De houtduif die we als eerste tegenkwamen hadden we al snel genegeerd. Even daarvoor hadden wij ook een houten huisje gezien wat opgebouwd was uit hele kleine stukjes hout. Konden wij dit zien als snippers? En was een houtsnip niet hierbij een soort afkorting? Juist doordat in de opdracht niet werd gesproken over "MUG" hebben wij dit huisje uitgebreid van alle kanten bekeken en geanalyseerd. Achteraf zonde van de tijd zeker toen we nog het tweede deel van de discussie in moesten gaan: het witte kadetje wel of niet als een sneetje witte brood te bezien? Tot overmaat van ramp was het kadetje ook nog omgedraaid waardoor wij het zakje met inhoud als een rommelpot van alles en nog wat behalve een houtsnip hebben beschouwd en rechtdoor de foutieve letter hebben genoteerd.

Eenmaal bij opdracht 24 aangekomen bleek dat we qua tijd achterliepen. Even haasten dus en dan vooral niet opletten of de appel, peer en liefdesappel aanwezig zijn. Het begrip VRW moeten we voor de volgende keer beter opvatten; eerst al de fout begaan door niet goed te lezen en bij de Vrw (i.p.v. VRW) toch naar links te gaan om vervolgens de situatie met het fietspad verkeerd te beoordelen. Wij hadden vanuit artikel 6.a. alleen maar de elementen 'haaientanden' en het officiële verkeersbord laten gelden.

Bij opdracht 38 en 39 kregen wij pas echt het gevoel dat we het begonnen te snappen. De tekst "MDD" was voor ons geen probleem; zichtbaar op het bordje en snel naar rechts. Rondje gemaakt, letter genoteerd en dan natuurlijk niet weer dat bordje uit de volgende opdracht gebruiken. Nee dit moest echt goed gaan! Bij uitreiking van de uitleg achteraf bleek dat gehele teksten en afzonderlijke letters weer verschillende oriënteringspunten zijn. Ja zo blijven we bezig... Enig voordeel wat bij deze opdracht hadden was dan ook tijdswinst door opdrachten 39 en 40 niet uit te voeren.
De laatste opdrachten verliepen voor ons wat beter wat uiteraard op het eind voor ons nog slecht afliep. De verkeersborden aanduidende maximumsnelheid vielen ons niet meer op hetgeen ons op de valreep nog 30 strafpunten heeft opgeleverd.
Al met al vonden wij het een hele leuke rit waar wij veel plezier aan beleefd hebben. Het was een mooie omgeving en de vallen waren leuk opgezet. Wij danken de uitzetters, controleurs en de organisatie.

Benno de Voogt en Melvin van der Krogt.Op vrijdagavond 6 juni jl. had Gerard van Leersum de Gezelligheidsrit uitgezet. Vol goede moed stapten wij om 19.30 uur in de auto en begonnen we aan de pijlenrit. Pijl nummer 1 was rechtsaf het van der Valk terrein af. Voor pijl nummer 2 moesten we een heel rondje rijden om niet tegen de pijl in te rijden. Hier hebben we ook de brievenbus met nummer 2 erop gevonden. Onderweg naar pijl nummer 3 kwamen we een foto tegen van een pijlschaal, deze was echter niet gelijk aan de foto op onze routebeschrijving en dus niet uitvoerbaar. Verder met pijl 3, niet goed gereden en gingen einde van de weg rechtsaf i.p.v. halverwege de Spoorlaan op. Gelukkig kwamen we hier snel achter en hebben we de juiste route weer opgepakt. Hier kwamen we ook de brievenbus tegen met nummer 13 erop. Alle drie hadden we nog nooit deze weg eerder bereden, erg mooi!. Zo verder rijdend kwamen we uit in Moordrecht. Halverwege van pijl nummer 4 kwamen we het bord tegen met LET OP VOP. Zo hebben we verder pijl nummer 4 uitgereden en zijn we verdergegaan met de volgende pijl. Bij pijl nummer 5 moesten we wel goed nadenken om niet tegen de richting in van pijl nummer 6 te rijden. Dus 3x hetzelfde rondje gereden om goed uit te komen. Pijl nummer 7 was makkelijk, rechtdoor.

Verder met de bol-pijl route. Dit was nieuw voor ons. Het was goed te doen maar vanaf bol-pijl 6 ging het minder. Eerst kregen we een rebus die makkelijk op te lossen was. Deze opdracht hebben we dus uitgevoerd. Toen kwamen we weer bij de bemande controle, maar de route verder was even puzzelen voor ons. Hierdoor hebben we ook veel tijd verloren. Ook de bemande controle vanaf de tegengestelde richting langsgereden, nog even gezwaaid en werden we verbaasd aangekeken.
Tot nu toe geen foto’s gevonden. Gelukkig hebben we de route weer kunnen oppakken. De foto NP hebben we gevonden bij Compaxo, het Hooge huijs hebben we gevonden in de binnenstad van Gouda. Na punt 17 de Sportlaan op en zo richting Goverwelle, hier kwamen we ook de foto van G.L.T.C. Be Quick tegen. Zo zijn we verder gereden tot aan de Jeu de Boules baan waar we 21.15 uur aankwamen.

Bij binnenkomst hebben eerst gewacht totdat iedereen binnen was. Toen hebben we met z’n allen heerlijk genoten van het Chinese buffet. Na een gedegen uitleg over Jeu de Boules zijn we onderverdeeld van teams van twee en hebben we 2 partijen gespeeld met een korte pauze ertussen.

uitleg jeu de boules uitleg jeu de boules
                                                           uitleg jeu de boules

actie op de baan
                             actie op de baan

Alle deelnemers waren fanatiek aan het spelen en aan het strijden voor de eerste plaats. Els van Rossen is er met de eerste plaats vandoor gegaan met plus 18 punten en Michella Geers had de poedelprijs met min 14 punten. De prijsuitreiking van de puzzelrit was erg verrassend. De familie Geers was eerste geworden!!! En dat voor B- Klasse rijders!

Wij vonden het een hele geslaagde en gezellige avond. En zeker voor herhaling vatbaar!

Groetjes Frans en Barbara Geers.  
 Zesentwintig september tweeduizendveertien, de dag van de Herfstrit van The Skymasters.

actie op de baan

In 2013 werden wij lid van The Skymasters. Wij hadden in het verleden wel eens autopuzzeltochtjes gereden en het leek ons leuk om op dat vlak weer eens wat activiteiten te ontplooien. Het systeem routebeschrijving was totaal nieuw voor ons en nadat we de eerste tocht hadden gereden bleek zelfs de uitleg na afloop onbegrijpbaar voor ons. We kwamen tot de conclusie dat om dit beter te doen je jezelf toch wel een heel bijzondere manier van denken moest aanmeten en dat vormde dan ook tegelijk de uitdaging om hier verder in te gaan.....
Aan de laatste rit voor de zomerbreak hadden we niet mee kunnen doen dus het “kromme denken” was al weer enige tijd geleden. Daar niet door gehinderd begonnen we enthousiast en de eerste opdracht, waar een Sukerbietendorp in voorkwam, bracht ons niet van de wijs. Daarna begon het gedonder echter al. “Na tweemaal de helft van dertien plus drie R”. Stond daar nou “na (2 x 13/2) + 3” of stond daar na “2 x (13/2 + 3)”? Dit is dan typisch zo’n geval waar bij ons de vertwijfeling toeslaat. Je ziet de beide opties, volgens de rekenregels die we allemaal op school hebben geleerd is de eerste oplossing de juiste, maar als je tweemaal als “tweemaal voorkomend” leest is misschien toch weer de tweede oplossing de juiste. Extra uitleg door de organisatie na de prijsuitreiking leerde ons dat beide oplossingen goed waren en dan handel je bij de eerste goede oplossing die je tegenkomt in het veld; 2 bordjes met 9½ dus. Wij hadden hem in ieder geval fout.
Toen kwamen de negen groene vierkanten. Tja, wat moeten we hier van zeggen, een kwestie van goed blijven lezen. Toen het gevalletje “muziek op zijn kant”. Eerst dachten we dat muziek iets was wat je alleen kunt horen en dat noten op papier dus geen muziek was maar bladmuziek. Ha, deze leek makkelijk echter het woordenboek leerde ons dat noten op papier ook als muziek aangemerkt kon worden. Dat het stuk stof geen kant was hadden we nog door, dat muziek een vrouwelijk woord was niet, helaas.

Toen we daar rondreden hadden we het gevoel dat het best wel aardig ging, nu bij het schrijven van dit verhaal voelt dat toch anders; van de eerste vier opdrachten waar je bij moest nadenken hebben we er al drie fout! Bij de volgende challenge ging het beter. Wel het extra bordje opgemerkt met de plaatsnaam Groet erin dus volgas linksaf. Voor het gevoel ging ie lekker en ook door de melkgeefster lieten we ons niet van de wijs brengen...of toch wel? We gingen niet naar links, maar ook niet rechtdoor tussen de bedrijven door, in plaats daarvan volgden we de hoofdweg en ja die ging schuin naar rechts.
En toen.......triomf!
Dat de meeste afkortingen niet toegestaan zijn daar zijn we al meerdere malen pijnlijk achtergekomen in de vorm van strafpunten. Dit was echter de eerste keer dat we het meteen door hadden; er is nog hoop!
Vervolgens het gele kijkgaatje. Kijk, dat ligt ons nou niet zo. Van die opdrachten waarbij je aandacht geleidt wordt naar een paar bordjes waar je wat van moet vinden en dat het antwoord dan gevonden dient te worden in een ander voorwerp(je) dat zich ergens in de nabijheid bevindt van deze bordjes. Waar moet je dan kijken? Hoe ver mag het een zich van het ander bevinden? Snel vergeten en door naar de volgende.

actie op de baan

“Na brug en zeven paralelle lijnen R”. Deze opdracht was alleen al leuk vanwege de plaatjes. We hadden ze al een tijd niet gezien maar het blijft toch bijzonder dat het menselijk oog, dat over het algemeen redelijk fool-proof is, zich zo laat bedotten door een paar listig getekende lijntjes en vlakjes. Gelukkig voor ons zijn wij tegenwoordig niet alleen alerter op niet toegestane afkortingen maar ook op spelfouten (parallelle is 2x met dubbel l) dus door naar de viersprong die geen viersprong was vanwege verkeersbord D6. Via de alfabetvraag aangeland bij het creatief in elkaar geknutselde straatnaambord met losgeknipte onderste helft waardoor een mini “DLW” bordje bovenop het straatnaambordje ontstond. In onze opinie wel een rare “L”, wij kennen het lettertype in elk geval niet, maar wel een leuke grap, of val zoals dat blijkbaar in jargon heet.
Inmiddels waren we al zo’n beetje in het laatste gedeelte van de tocht aangeland en reden industrieterrein Hooge Veenen binnen. Nou zullen wij direct beamen dat uitzetgrappen niet beïnvloed worden door de geografische locatie waar ze ten uitvoer worden gebracht, maar toch, op de een of andere manier doen wij het nooit lekker op die Hooge Veenen. Waarschijlijk ging het daarom ook meteen mis bij de 1+2+3=6 opdracht. De opdracht was “Na twee sommen L”. En inderdaad bij 1+2+3=6 denkt een scherp denkende uitzetter meteen dat 1+2+3 een som is en 6 de som (uitkomst) van de som is, ergo twee sommen! Scherp, dat moet je die uitzetters toch nageven. Dat we vervolgens ook niet opmerkten dat de 6 van SBS6 in een rondje staat en derhalve gebiedt om met routeopdracht 6 door te gaan maakt het allemaal des te jammerder.....
Vervolgens nog een Fuleco en Zakumi momentje en daar kwam de finish alweer in zicht. De laatste opdracht “Na RC L” kon toch niet al te moeilijk meer zijn. De RC kwam in beeld en dat er op het bordje “EINDE HERFSTRIT” stond, so what?, echter inmiddels hadden we kunnen weten dat zo’n bordje er meestal niet zomaar voor de gezelligheid staat en ook hier was dat zo. Blijkbaar, door ons niet opgemerkt, stond “ER” los van de rest, waardoor de tocht net iets langer bedoeld was dan door ons gereden. Het was een prima uitgezette tocht die we mede door het goede weer met veel plezier hebben gereden.

Constance Stuurman & Arthur Hol
 

 

   

Hallo Skymasterianen,

Prachtige Wijnrit gehad, uitgezet door Jaap en Casper.

Het zat weer prachtig in elkaar. Na afloop hadden we het gevoel dat we of foutloos of bijna foutloos gereden hadden. Hoe kunnen we ons vergissen. Na dat we de uitleg gelezen hadden dachten dat we rijp voor de poedelprijs waren.
ONA? Wat is dat? Observatiepunt niet aanwezig. Sorry/Oriëntatiepunt. Dat is mooi, Joke, onthouden dit bord is er aan het eind van de rit niet meer. Laten we er met de pen op de achterkant een streepje op zetten om te zien of het inderdaad hetzelfde bord is. En jawel hoor, 1,5 meter verplaatst, maar met streepje. Dus hetzelfde bord (Geintje). Het had zo leuk kunnen zijn.
En toen kwamen de fouten. Opdracht 10 de 1 niet gezien. Bij de franse wijnen gingen we ook de mist in. Wel gelet op de wijnen, niet op de Hoofdletter. Ook de 5 waarschuwingsborden liggen volgens eigenwijze ik nooit langs de kant van de weg, ze staan altijd. Maar volgens J en C mogen die dingen ook liggen. 2 Ballerina’s, die hebben we zien dansen. Helaas een dansende dame met zo’n stom schoentje aan zijn er ook 2.
Wij blij dat glas, fles en tros geneutraliseerd waren. Uiteraard hadden we de 2 bokken goed, daar had Joke dan weer veel verstand van. En ja hoor, daar stond ons AMCS bordje met pennenstreek. Ons gevoel was heel goed. Aan Jaap verteld dat als het gevoel heel goed is, rijden we puur slecht. En dat klopte precies.
C en J, erg bedankt voor deze mooie rit. We hopen dat jullie nog veel ritten mogen uitzetten.

Joke en Sjirk.
 

 Daags voor Sinterklaas in Nederland zou aankomen gingen we bij The Skymasters op 14 november al op zoek naar Sinterklaas. Joop Winkel had de rit uitgezet en dan weet je op voorhand dat er veel materiaal is neergezet. Dit keer reed ik met Hans Keuning en we gingen voortvarend van start, tot aan de bemande controle in Spanje werden we onderweg nog opgehouden door een paar strooiwagens maar waren we gelukkig nog foutloos. Nadat we de juiste Spaanse steden gevonden hadden missen we door het slechte uitzicht toch de RC D, die volgens de uitleg voor iedereen was. Bij opdracht 21 dachten we met een foute opdracht te maken te hebben. In de tekst stond de stierenvechten en volgens ons is het de stierengevechten of het stierenvechten. Verder deden we alle opdrachten goed tot aan de grens. Opdracht 23 na Spaans verkeersbord leverde ons 30 strafpunten op.
We zagen wel dat er geen verkeersbord over bleef als je de witte letters TO als niet aanwezig beschouwde. Volgens de uitleg moest je dan op basis van de letters AL asfaltweg L doen. Wij reden rechtdoor en misten de RC A. Het ATRR stelt echter dat herstelopdrachten bestaan uit zwarte letters op een witte ondergrond. Eigenlijk deden we het dus goed. Andere deelnemers kwamen weer bij dit bord uit en bleven alsmaar AL uitvoeren, en dat was niet de bedoeling. In Zevenhuizen was het voor de A-klasse opletten geblazen. Na ”STOOMBOOT” aanhoudend 1e weg R. We kwamen langs verkeerde verkeersborden en een DLW die niet voldeed. Het verkeersbord met de voetganger aan het begin van een insteek hebben we niet gezien omdat het bordje in het donker niet te zien is. (staat niet in de lichtbundel van de autolampen). We rijden er voorbij, zien gelukkig ook de foute stempelaar niet en missen de RC S. De laatste AMCS pijl beoordelen we verkeerd en rijden langs RC W, hierdoor komen we ook niet langs de weg met de weegbrug waardoor we deze ook niet goed kunnen doen en missen zodoende RC Q. Bij de bemande controle op de Bierhoogtweg kregen we een rebus waarvan de oplossing de volgende opdracht was: na Sinterklaas en Zwarte Piet viersprong links.
Viersprong L was echter niet mogelijk omdat er in de weg naar links een klein bordje parkeerplaats verborgen zat in de tekst HULPKNECHT. Rechtdoor dus naar RC O met code HK 1R (37), 1R niet mogelijk vanwege hetzelfde bord P.
Doorgereden en uiteindelijk de RC P met een bruikbare code HK 1GL (37). Nu konden we eindelijk aan opdracht 37 beginnen. Na ”HULPKNECHT” 1 weg R passeren. Dit deden we per ongeluk goed. Door het slechte weer hebben we de baksteen met de tekst DLW niet gezien en komen zo vanzelf bij de goede keercontrole 3. Bij opdracht 40 vonden we dat de Nederlandse vlag wel klopte en de patrijspoort niet. In de uitleg was dat juist andersom, maar per saldo kwamen we dan toch bij de juiste controle 4. Zonder geluk vaart niemand wel.
Bij opdracht 47 dachten we eerst aan een tikfout toen we de ree zagen, maar verderop werden we wakker toen we de muzieknoot re vonden. Bij opdracht 51 gingen we fout omdat in ons woordenboek stond dat een moor een zwart paard is. De geheel zwarte kat hebben we genegeerd. En een zwarte kat brengt nooit geluk mee. Dat tabbert verkeerd gespeld was hadden we wel door, maar de herstelopdracht op de tas was ons niet opgevallen.

Al met al een mooie rit die vlot te rijden was. Na afloop was er voor iedereen een prijs. Joop en Piet bedankt voor het vele werk dat jullie verzet hebben voor deze rit die veel meer deelnemers verdient!!

Gerard van Leersum.


 
Vrijdag 19 december werd de Boutrit verreden. Alweer de laatste rit van 2014 bij The Skymasters, met een wagen vol prijzen voor het Rad van Avontuur en met het materiaal om het Rad te draaien ging ik op pad naar de startlocatie.
Onderweg vond ik het al vreemd dat er in het buitengebied van Moordrecht de verlichting was uitgevallen, en tot mijn grote verbazing was ook de verlichting bij de startlocatie uitgevallen. Er bleek een storing te zijn vanaf Hotel van der Valk tot aan Moordrecht. Bij binnenkomst werd er gezegd als er na een uur geen verlichting is alles ontruimd werd. Ik ben gelijk gaan bellen naar de vorige startlocatie Parkzoom aan de Iersestraat en daar zouden we terecht kunnen als er na de rit nog geen verlichting was. Bij het inschrijven was er binnen nog wat licht zodat dat geen probleem opleverde voor de deelnemers.
Om 20.15 uur ging gelukkig het licht weer aan en kon alles op de oude voet doorgaan.

Er schreven 10 equipes in die zich van te voeren al hadden opgegeven i.v.m. het inkopen voor de prijzen voor het Rad van Avontuur. Op de avond zelf kwamen er geen nieuwe aanmeldingen binnen zodat het totaal op 10 equipes bleef steken. Dit probleem hebben we sinds de Herfstrit 2014 dat het deelnemer aantal niet meer boven de 10 equipes uitkwam.

De uitzetters van de Boutrit Sjirk Attema sr. en Joke Klijnjan hadden een leuke rit uitgezet, zij gebruikten veel oriënteringspunten die in het veld aanwezig waren. Equipe Joop Winkel en Gerard van Leersum gingen om 20.18 uur van start bij de blauwe vlag, al gelijk begon het probleem bij punt 1 na 2e “STOP” R  
Het verkeersbord met de tekst STOP was geen probleem en via een ritpijl naar rechts kregen we op de Parallelweg Zuid een zelfgeplaatst bord met de tekst STOP waarvan de letters niet compleet waren. Wij gingen rechtdoor en haalden de RC P en werden nogmaals beloond met de RC 2. Allebei de RC ’s waren fout (combinatie) omdat wij niet goed gekeken hadden bij de start. Bij het hek zat er nog een drukknop met daarop de tekst STOP (zie afbeelding punt 1). Dit was gelijk onze eerst fout.Op Kortenoord aangekomen was opdracht 3 bij pond L, hier ben ik uitgestapt en heb nooit de afbeelding van het gewicht gezien. Wij dachten dan is de afbeelding van de veerpont op de Wegwijzer de foef omdat dat niet met een d op het eind is maar met een t (zie afbeelding punt 3). Hier haalde wij onze tweede fout de RC R.
Punt 4 na 12 ankers en ‘’ZONE 30’’ R, ook hier was het uitstappen om alle 12 ankers op het gebouw te vinden, wat uiteindelijk lukte om de opdracht keurig uit te voeren (zie afbeelding punt 4). Punt 8 na ‘’ P’’, ‘’R’’, ‘’E’’, ‘’T’’, ’’ T’’, ’’ I’’, ‘’G’’ en ’’ E’’ 1e weg R, deze opdracht was op het parkeerterrein van Hitland. Gelijk nadat wij het parkeerterrein opreden namen we het verkeerbord met de tekst "P" als oriënteringspunt en via een ritpijl naar links bereikte wij de geplaatste borden. Nadat wij alles eens goed bekeken ,ook het plaatje met de tekst FEESTDAGEN erop, zagen wij dat het één geheel was. Na nog een rondje gereden te hebben over het parkeerterrein, gingen wij de situatie tekenen en droog rijden, zodat wij 4 maal de RC T haalde wat goed was (zie afbeelding hieronder).Punt 14 na boomhut 1e weg R, via de dijk terug naar de ’s Gravenweg waar wij naar een boomhut gingen zoeken.Natuurlijk niet gevonden en werden opgevangen door de keercontrole 3, ik zei tegen Gerard: "wij gaan even terug om nogmaals de boomhut te zoeken".
Er liep een bewoner voor zijn huis en die vroeg aan ons "zoeken jullie wat?", "ja" zeiden wij "een boomhut", "o" zei hij "even verderop staat de boomhut". Wij zachtjes rijden en nog de boomhut niet gezien. Dan maar gokken dat die er was en gingen rechtsaf de Kerklaan op, niet in de gaten hebbende dat je voor de Kerklaan nog een weggetje had voor een gebouw langs en miste hierdoor de RC 4 wat onze derde fout was.

Punt 16 na vette bout L, dit was op het stationsplein. Daar verwachtte ik een bout waar vet aan zat en inderdaad die hing er. Wij reden bij het ommetje de tweede weg in en zagen een RC K aan de linkerkant staan die achteraf fout was. Wij vertrouwden dat niet en begonnen opnieuw te kijken en jawel hoor, er hing nog een vette bout eerder zodat de RC K volgens ons goed was. Deze RC K is later geneutraliseerd, omdat de uitzetters dachten dat ze een schroef opgehangen hadden maar het was een zeskante houtdraadbout met aangeperste ring.Punt 20 na wieg 1e weg L, dit oriënteringspunt moest men gaan zoeken op de Kerklaan wat wij niet vonden, na nogmaals een ommetje gereden te hebben en wij opnieuw gingen zoeken leverde dat niets op. Gegokt dat de wieg er wel was wat achteraf goed bleek te zijn.

Punt 25 na ‘’P’’ L, komende van de 1e Tochtweg richting het industrieterrein de Hoogeveenen moest men niet de doorgaande route met de bocht mee volgen, maar rechtdoor rijden omdat dit een rechtdoor situatie was. Wij deden dat en vergaten dat we de tekst “P” op het verkeersbord al hadden gehad, zodat wij de foute RC S haalden.
Men kon namelijk, als men de “P” had waargenomen, nog voor de RC S naar links voor een gebouw langs en haalde daar de RC 7. Wij waren gefocust op de rechtdoor situatie en misten hierdoor de RC 7 wat een combinatie was. Het was gelijk onze vierde fout.

Punt 27 na kerstol L, intussen op het industrieterrein in de Hoogeveenen aangekomen waar men punt 27 moest uitvoeren. Gerard gaf al door dat het een tekstfout is. Het is kerststol, dus reageerden wij niet op de geplaatste plaatjes van een kersttimp en een kerststol en reden gelijk naar de RC T.Punt 32 na RC viersprong L, dit was net voor de Parallelweg Zuid waar een onbemande stempelcontrole met vlag in een bushokje geplaatst was. Volgens de uitzetters moest men daar stoppen en een stempel plaatsen op de controlekaart, echter moet men de stempelcontrole niet als oriënteringspunt aannemen omdat deze in een opstal staat.
Wij hebben niet gestempeld en zijn doorgereden naar de opvangcontrole G. Deze is later neutraal gemaakt met de stempelcontrole omdat men bij een bushalte alleen passagiers in en uit mag laten stappen. Daar was ik het wel mee eens want de deelnemers aan de Boutrit gingen niet met de bus mee.

Punt 33 na 3 leeuwen L, de beelden van de leeuwen bevonden zich op de Parallelweg Zuid en wij zagen twee grote leeuwen aan de oprit van een woning staan, zowel links als rechts een. Maar de derde kleine leeuw, bij de voet van de grote leeuw die links van de oprit stond, zagen wij niet (zie rode pijl). Hierdoor haalden wij rechtdoor de foute RC 8 wat gelijk onze vijfde fout was.Punt 35 na ‘’P’’ “Dit is een weg” R (VADNA), zo in het zicht van de haven zeggen ze wel eens kan er nog van alles gebeuren en het was nog steeds opletten geblazen. Op de Parallelweg Zuid had men een situatie die door VADNA werd opgeheven, zodat men na de tekst “P” (zelf geplaatst) en het straatnaambord de weg genaamd Dit is een weg (zelf geplaatst) rechts kon gaan. Mede doordat de situatie door het verkeersbord fiets/bromfietspad na 100 m niet zichtbaar doodlopend was. Dit hadden wij door en haalde de RC Q (zie situatie).Punt 36 na 2e peil R, hier hadden de uitzetters ons flink te pakken. Doordat je het hele jaar bij Van der Valk start is ons nooit opgevallen dat aan de gevel van het gebouw een peilschaal hangt.Zoekende naar 2e peil vonden wij onze eerste peil vlak voor de verbindingsweg en uiteraard bij Van Vliet Trucks op de Parallelweg Zuid de tweede. Op de Spoorweglaan haalde wij de RC O wat grandioos fout was mede doordat wij de peilschaal bij Van der Valk niet gezien hadden. Stom dat je soms dingen niet ziet waar je het hele jaar voorbij loopt.
Afijn dit was onze zesde fout en met 20 tijdstrafpunten werden wij uiteindelijk eerste in de A- Klasse, wat wij niet verwacht hadden.
Sjirk en Joke jullie hebben ons goed bezig gehouden tijdens de rit met het zoeken naar sommige oriënteringspunten en daar zijn jullie in geslaagd. Er zijn genoeg strafpunten behaald door de deelnemers doordat je het oriënteringspunt zag of niet zag. Ook wil ik Hans Keuning bedanken voor het controleren van de Boutrit.

Joop Winkel  

Terug naar boven