A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Competitie > Verslagen

Verslagen

Verslagen Competitie 2015Toen de Gouwerijders in Waddinxveen stopten met autopuzzelritten, zijn wij ook gestopt. Vanaf jongs af aan deed ik mee, ik heb zelfs ooit een keer met m'n vrouw een rit op de motor gedaan....
Maar plotseling was er een email met de uitnodiging voor de Paasrit op 27 maart bij The Skymasters. Precies op het juiste moment. Snel de mail verspreid in de familie en zo reisden we met 4 equipes af naar het Perron in Nieuwerkerk aan den IJssel.
We moesten wel weer starten in de beginnersklasse. Dat was maar goed ook. En de goede uitleg vooraf was ook niet verkeerd. Er waren toch wel wat regeltjes veranderd. Samen met mijn zoons Jasper en Stefan vormden we team1. Het andere gezinsteam was mijn vrouw met de oudste zoon Pascal en zijn vriendin Renate. Er was dus wel wat te winnen voor ons. Jasper, net 2 weken beginnend bestuurder, zag zijn kans schoon als chauffeur. Hij dacht maar 1 ding: "gas". Dus als eerste binnen komen moest wel lukken. Dat viel trouwens wel tegen. We kwamen als laatste binnen.... Maar het was wel een geslaagde avond. En we werden mooi derde, net een plaatsje hoger dan het equipe van mijn vrouw. De komende keren wordt het lastig voor ons om mee te doen, maar als het lukt zijn we er weer bij.
Gezien Jaap Spaargaren ons heb bijgestaan zowel voor de rit als na de rit, wil ik u de uitleg van de Paasrit met extra onderbouwing die Jaap als sportcommissielid aan alle nieuwelingen gemaild heeft niet onthouden.

Tot ziens,
Peter de Joode

Uitleg paasrit Uitleg paasrit Uitleg paasrit

 

Vrijdag 17 april stond de Lenterit weer op het programma bij AMC The Skymasters. Dit keer waren de uitzetters Matthijs Alderliesten en Laura Rijneveld en aangezien dit goede vrienden van ons zijn, besloten we na ruim een jaar weer eens mee te doen als equipe Stefan Bos / Marijke Rijneveld.
Dat het weer even wennen was, bleek maar weer bij de eerste opdracht in het Hitlandbos, want bij het verlaten van het Hitlandbos reden we al gelijk de verkeerde kant op. Na kort overleg keerden we toch maar terug en voerde de opdracht opnieuw (en goed) uit, helaas voor ons werd de opdracht echter achteraf geneutraliseerd.
Na deze opdracht reden we verder richting Capelle, waar we op zoek gingen naar een woord dat rijmt op twaalf. Die vonden we in het woord ‘zwaalf’ (boerenzwaluw) en zo konden we de opdracht uitvoeren. De spelfout van sterre(n)beeld bij opdracht 23 hadden we door en zo voerden we een reeks opdrachten goed uit en konden doorrijden naar de McDonalds bij de Capelse Brug. Op zoek naar de Matthijsweg, maar die konden we niet vinden doordat de naam niet goed onderstreept was. De route ging verder richting Fascinatio/Rivium. Daar vonden we het kanariepietje in de vorm van vlinder, waardoor we de opdracht goed uit konden voeren. De opdracht met de datums ging echter mis. De opdracht na drie datums voerde we nog wel goed uit, maar de datum waarop de lente was begonnen hadden we mis. Hierbij dachten we dat de lente op 21 maart was begonnen, maar blijkbaar was dat dit jaar niet het geval. In de buurt van de Admiraal Helfrichweg gingen we op zoek naar een priemgetal. De uitzetters hadden een bordje met het getal ‘6987’ opgehangen, maar dit getal is deelbaar door 3 en dus reden we verder. Toch kwamen we het getal elf tegen op de gevel van een gebouw. Na een korte discussie of een getal wel uitgeschreven mocht worden, voerden we de opdracht toch maar uit en dat bleek goed te zijn. Bij de opdracht voor 5 verkeersborden gingen we wel de mist in. Het omgedraaide stoplicht zagen we, waardoor we de opdracht niet besloten uit te voeren. Helaas realiseerde we ons niet dat we daardoor een busbaan opreden en dat mag natuurlijk niet.

verkeersborden

Het bord met de eendjes bestaat echt (J1003), evenals de andere borden en dus ook het blauwe bord met de bus (F13, sinds 1 januari 2015 in gebruik). Dit betekent Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Uiteindelijk kwamen we na een leuke rit weer terug bij Perron, waar we uiteindelijk ook nog een foutje maakte door de doodlopende weg niet zagen en zo de opvanger misliepen. Bij de prijsuitreiking bleek dat we het met 6 fouten behoorlijk goed hadden gedaan, want we wonnen niet alleen de C-klasse, maar met 180 strafpunten hadden we ook nog eens evenveel strafpunten als de winnaar in de B-klasse en zouden we in de A-klasse tweede zijn geworden. Al bij al viel het dus niet tegen na ruim een jaar niet te hebben gereden en hebben we een leuke rit gehad.

Stefan Bos en Marijke Rijneveld.Natuurrit: de witte volgwagen

Onze (Manon en Erwin) gezamenlijke puzzelrittengeschiedenis begint een jaar geleden in Rockanje. Ik (Erwin) had in mijn jeugd al samen met mijn ouders puzzelritten gereden bij de MAC Krimpenerwaard - een uitvloeisel van de jaarlijkse Koninginnerit die wij steevast reden totdat de gemeente voor de organisatie ervan een stokje stak - maar de hobby was inmiddels al vele jaren uit beeld geraakt.

Toen ik op een goede dag door Rockanje reed, ontwaarde ik in de berm oranje bordjes, die mij erg bekend voorkwamen. Enthousiast meldde ik mijn vriendin dat er een puzzelrit in het dorp was uitgezet. Totaal onbekend met het fenomeen wendde zij zich tot Google, waarmee de AMC Rockanje natuurlijk snel was gevonden. Ze was meteen nieuwsgierig en gretig om de haar tot dan toe volledig onbekende hobby uit te proberen. Tot mijn geluk vond ze het meteen de eerste keer al leuk en een nieuwe equipe was geboren, compleet met mascotte op de achterbank. Dat wij zonder onze vaste en ruim bemeten tijdsoverschrijding regelmatig na-eerste zouden zijn in plaats van voorlaatste deert ons niet. Wij zijn nu eenmaal niet de snelste en zolang we het merendeel van de vallen weten te omzeilen is de rit voor ons qua resultaat al geslaagd.

Toen men er lucht van kreeg dat de helft van onze equipe in Krimpen aan den IJssel is gehuisvest, wees een lid ons erop dat ook daar in de buurt een actieve automobielclub te vinden is, namelijk AMC The Skymasters in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er werd wel bij gewaarschuwd dat AMC Rockanje 'wat technischer rijdt', waar AMC The Skymasters 'wat meer op puzzels gericht is', maar dat was voor ons eerder een aanbeveling dan een reden tot overpeinzing.

Aldus meldden wij ons ter gelegenheid van de door Gerard van Leersum uitgezette Natuurrit op vrijdag 8 mei op de eerste verdieping van Drank- & Spijslokaal Perron, gelukkig nog net voor het verstrijken van de inschrijftijd. We konden dan ook meteen van start. Dat wil zeggen: nadat we de gang terug naar de auto hadden gemaakt en onze mascotte weer in zijn Maxi-Cosi op de achterbank hadden geïnstalleerd. Ons vergelijkend warenonderzoek kon beginnen. Het begin was uiteraard aarzelend. Equipes die bekend zijn met deze omgeving weten inmiddels wel waar de startvlag staat, maar voor ons was het nog even zoeken. Daarna ging het al iets vlotter. Wij gingen keurig 'na' de tweede molen linksaf, maar al gauw begon het te dagen dat dat best wel eens 'bij' geweest zou kunnen zijn. Gelukkig hadden we de door de uitzetter aangebrachte pepermolen integraal gemist, waardoor onze 'bij' alsnog een goede beslissing was geweest. Het gebruik van vetgedrukte, gealfabetiseerde route-opdrachten was nieuw voor ons, maar we kregen bij de tweede reeks al in de gaten dat daarin geen vallen zijn verwerkt en dat ze eigenlijk alleen maar dienen om de rijders naar het volgende puzzelgebied te brengen. Voor ons dus een mooie gelegenheid voor flink wat gas op de plank om iets van de reeds verloren tijd terug te winnen. De eerste reeks bracht ons in een landelijk gebied, waar we een aantal rondjes moesten rijden. Het eerste rondje was geen probleem en we passeerden keurig de bemande tijdscontrole. De volgende opdracht vergde echter wat meer overlegtijd, omdat moest worden uitgezocht of er voor het bruggetje (minimaal) 3 verkeersborden te zien waren, nu het bord L08 door de toevoeging 'VADNA' niet meetelde. Manon kwam met de suggestie dat een Andreaskruis heel best een verkeersbord kon zijn, dus dat moest bij gebrek aan meegebrachte naslagwerken even worden gegoogeld. Via de mobiele telefoon kwam dan ook de bevestiging dat de 'X' niet moest worden genoteerd en we sloegen rechtsaf, richting de eerder door ons gepasseerde T-kruising. Omdat wij deze nu van de andere kant naderden, vond er nog even overleg plaats over het bordje met de tekst 'Dit bord geldt alleen voor de C-klasse'. Wij rijden immers in die klasse. Maar al gauw besloten we dat het paradoxale ervan moest zijn dat dat bordje juist was bedoeld als val voor de A- en B-klasse - alsmede dat die het naar onze mening moesten negeren, omdat er stond: 'Dit bord' en niet: 'Het bord dat voor dit bord is geplaatst'. Het bordje ervoor was namelijk een door de uitzetter geplaatste, verplichte rijrichting die ons ten tweeden male naar de bemande tijdscontrole stuurde. Dat dachten wij althans, maar er was geen tijdscontrole meer te bekennen. Alleen zijn vlag stond er nog. Gelukkig kon daardoor de opdracht nog wel worden uitgevoerd, maar onze derde passage van de T-kruising kende een groter probleem. Daar waren namelijk alle bordjes verdwenen! Vanwege onze eerdere passages wisten wij dat er een bordje verplichte rijrichting stond, maar nu dat verdwenen was, zouden wij eigenlijk rechtdoor moeten rijden, wetende dat daarmee ons puzzelavontuur ten einde zou zijn. Juist toen Erwin opmerkte dat het 06-nummer van de uitzetter boven de route-opdrachten vermeld stond en dat we dat maar eens moesten gaan bellen, zag Manon op het schuin links voor ons gelegen parkeerterreintje een witte auto staan, waarvan de bestuurder bezig was bordjes weg te halen! Aldus zetten wij plankgas koers naar de onverlaat, maar het bleek dezelfde meneer die eerder de bemande tijdscontrole had uitgevoerd (tevens uitzetter van de rit, maar dat wisten wij toen nog niet). Blijkbaar was het zijn bedoeling om nog tijdens het rijden van de rit alvast met opruimen te beginnen. Dat was een ware ver-van-mijn-bed show voor ons. In Rockanje worden de bordjes immers de volgende dag pas weggehaald. Naar de reden konden wij alleen maar gissen. Wellicht is The Skymasters minder gewend dat er nieuwe equipes rijden? Of misschien moet de oorzaak worden gezocht in het feit dat het aantal deelnemende equipes kleiner is dan in Rockanje, waardoor de laatste in Nieuwerkerk doorgaans veel vroeger bij de finish is? Of Misschien is de meneer die de bordjes opruimt zelf gewoon erg ongeduldig? Onrustig was het in elk geval wel. De verklaring bleek te zijn dat wij op dat moment 'al een half uur over tijd waren'. Die constatering maakte op ons echter weinig indruk omdat wij in Rockanje regelmatig tot een uur over tijd zijn. Bovendien is tijdsoverschrijding een wezenlijk onderdeel van de puzzelritcompetitie, dus dan moet je deelnemers ook ruim de tijd geven om daarmee de mist in te gaan, nietwaar? Achteraf bleek overigens dat wij - teneinde tijdsoverschrijding op dat punt in de rit te voorkomen - vanaf de start in 10 minuten naar de bemande controle hadden moeten sjezen en dat was sowieso geen haalbare kaart geweest. Maar goed, ons werd verzekerd dat wij tijdens het opruimen in de gaten zouden worden gehouden en vanaf dat moment hadden wij onze eigen volgwagen, een fenomeen dat ons tot dan toe alleen uit het wielrennen bekend was. Hoewel daarmee de kans op plotseling verdwenen bordjes en de onmogelijkheid de rit uit te rijden was afgenomen, voelden wij ons toch een beetje opgejaagd wild, wat de sfeer in de auto niet altijd ten goede kwam. Bovendien leidde dat er regelmatig toe dat bij een puzzel niet noodzakelijkerwijs voorrang werd verleend aan de correcte oplossing, omdat de besparing van rijtijd op dat moment prevaleerde.

Op het industrieterrein waar wij moesten zoeken naar de tekst 'Car Wrapping' bleek dat ook het volgwagensysteem niet waterdicht is. Wij hadden vanwege de haast bij onze eerste passage deze tekst boven de deur klaarblijkelijk gemist en besloten terug te gaan voor een tweede poging. Deze keer zagen we de tekst wel, maar zelfreflectie op onze beslissing bij de molen eerder in de rit noopte ons ertoe deze keer niet 'bij' de tekst af te slaan. Ons daaropvolgende probleem was echter dat het door de uitzetter geplaatste bordje verplichte rijrichting - dat er zojuist nog had gestaan - nu was verdwenen. De witte volgwagen was ons door het extra rondje uit het oog verloren en had de val al opgeruimd. Daardoor was het voor ons niet mogelijk de foute herstelcode te omzeilen omdat de punt (.) die blijkbaar achter de tekst van het bordje verplichte rijrichting was geplaatst, door ons niet meer kon worden waargenomen.

Op het volgende industrieterreintje kwam er gelukkig meer rust in de tent, omdat wij daar niet langer de enigen waren die met enige tijdsoverschrijding nog aan het puzzelen waren. Ten minste nog twee andere equipes bogen zich over de vraag of rechts op de stoep 2 ambigrammen te zien waren. Manon vond - nadat ik de bijbehorende Wikipediatekst aan haar had voorgelezen - van wel en wij haalden rechts de goede routecontrole op. Vanaf dat moment reed de witte volgwagen niet meer achter ons, maar juist voor ons, waarbij hij steeds keurig halt hield voor de volgende routecontrole, die daardoor weliswaar niet direct meer was te zien, maar in elk geval wel qua locatie was gemarkeerd.

Het tweede alineaatje vetgedrukte aanwijzingen bracht ons opnieuw bij een industriegebiedje, maar niet voordat wij de afbeelding van een afvalbak die op de afvalbak was geplaatst over het hoofd hadden gezien. Deze opdracht werd later geneutraliseerd omdat er in zo'n geval in de routebeschrijving had moeten staan: 'na 2 afvalbakken' (of 'na 1e en 2e afvalbak'?) en niet: 'na 2e afvalbak'. Dat de spellingregels voor het afbreken van woorden vermelden dat een dubbele klinker op het eind van een lettergreep daarbij komt te vervallen (auto-tje dus, in plaats van autoo-tje) willen wij voetstoots aannemen, maar we zijn er nog niet uit of daarmee ook de naam van de straat correct in de opdracht is vermeld. De routeopdracht vermeldt immers 'Autootjesweg', maar op het straatnaambordje staat tot echt 'Auto-tjesweg'. Er is dan geen enkel objectief criterium waaruit blijkt dat het om een - sowieso op straatnaamborden hoogst ongebruikelijke - afbreking van Autootjesweg gaat, dan wel om een straat die nu eenmaal 'Auto-tjesweg' heet. Te meer niet nu het hier om een zelfbedachte naam gaat, die dus niet via enig straatnamenregister of TomTom is te verifiëren. Aldus volgde wat ons betreft lariekoek op lariekoek, maar over de tweede kon geen misverstand bestaan. Manon zag dat in eerste instantie niet, maar toen ik haar vroeg of een banaan nog steeds een banaan is als ik daar met een stift 'appel' op schrijf, waren we het eens dat de bij vermelde verandering van rijrichting door ons moest worden genegeerd.

De derde vetgedrukte alinea bracht ons weer in de buurt van het vertrekpunt en bij de finishtafel bleek dat we zowaar ruim 8 minuten van onze achterstand hadden weten in te lopen. 22 minuten is voor ons een zeldzaam lage tijdsoverschrijding. Omdat het nu eenmaal niet lukt een inmiddels in slaap gevallen dreumes van 2 uit zijn Maxi-Cosi te bevrijden, zonder dat hij daarbij ontwaakt, vergde het wachten op de uitslag nog wel enig kunst- en vliegwerk, maar het voordeel van een bescheidener deelnemersveld is dan wel weer dat die uitslag er sneller is. Tot onze verbazing bleek onze prestatie goed te zijn voor de tweede plaats, op zo'n 20 punten van de winnaars.

Als bijzonder prettig hebben wij het ervaren dat de uitzetter van de rit na afloop ruim beschikbaar was voor uitleg en discussie. Het integraal ontbreken van die mogelijkheid in Rockanje is iets dat ons nogal eens stoort en wij vermoeden dat dat voor meer nieuwelingen geldt, omdat die dan toch derwaarts keren met de nodige vraagtekens in het hoofd.

Ondanks de problemen met het naar onze overtuiging veel te vroeg verwijderen van de geplaatste routecontroles en andere bordjes hebben wij veel plezier beleefd aan deze Natuurrit. Rijden in Rockanje is ook erg leuk, maar vallen als 'lariekoek' en '2 ambigrammen' zijn wij daar nog niet tegengekomen en dat is juist het type val dat ons erg ligt, meer in elk geval dan het bij herhaling beoordelen van viersprongen en wegsituaties, waarbij de mening van de uitzetter ook nog eens verschilt met die van de satellietfoto van Google Maps. Bovendien is het heerlijk rijden in de Nieuwerkerkse polderomgeving en de afbakening van gebieden met vetgedrukte opdrachten is ook erg plezierig, vanwege het ontbreken van routecontroles op plaatsen die verder totaal niet ter zake doen.

Wij hebben onze ervaringen tijdens de Natuurrit met jullie gedeeld op verzoek van de voorzitter en hopelijk zaten er elementen van herkenning in. Wij zouden voor de eer hebben bedankt als wij niet de intentie hadden gehad er bij een volgende gelegenheid weer bij te zijn, maar we zullen elkaar ongetwijfeld weer zien. Omdat de voorzitter bij de uitslagbespreking heeft aangegeven dat de club actief wil proberen nieuwe equipes te werven, willen wij - als nieuwe equipe - wel de tip meegeven dat nieuwelingen bij een volgende gelegenheid wat ruimer de tijd krijgen zich over de vallen te buigen, omdat het zonde zou zijn als ze om die reden zouden afhaken. Als wij namelijk niet de witte volgauto hadden gespot had er voor ons immers ook weinig anders opgezeten dan terug te rijden naar Perron en dan was het ongetwijfeld bij deze ene rit gebleven. Voor ons geldt in elk geval dat een gewaarschuwd mens voor twee telt en dus nemen wij voortaan het zekere voor het onzekere door om half acht al aanwezig te zijn, zodat we als eerste equipe kunnen vertrekken!

Manon, Erwin en Woutertje

De rit was gezamenlijk georganiseerd door MAC Rijnland, nl. ter gelegenheid van hun 70-jarig bestaan, en AMC The Skymasters, als hun jaarlijkse gezelligheidsrit.
Bij aankomst op de startlocatie “de Schaapskooi” te Alphen ad Rijn, werden we ontvangen met koffie en cake. In totaal hadden zich 16 equipes ingeschreven voor de rit. Na de afhandeling van de inschrijving konden we, voorzien van een prachtig in kleur uitgevoerd routeboek, van start. Het eerste traject bestond uit twee pagina's met bol-pijl-opdrachten, die geen problemen zouden moeten opleveren, maar die ook een aantal foto's bevatten, die natuurlijk wel problemen gaven, want van de in totaal acht foto's hebben we er drie nooit gevonden.
Dit traject voerde ons van Alphen, via Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp, naar het industrieterrein Coenecoop van Waddinxveen, waar uitzetter Gerard van Leersum met zijn vrouw ons opwachtten en ons lieten starten voor het tweede traject. Dit was een stukje kaartlezen met ingetekende pijlen, die in de goede volgorde geheel moesten worden bereden. Terwijl we dit zaten te bestuderen, kwamen we er toevallig achter dat we een tweetal vragen, die we tijdens het eerste traject hadden moeten beantwoorden, totaal vergeten waren.
Gelukkig konden we dit nog zonder problemen corrigeren. Vlug verder met het kaartlezen, want hiervan werd de tijd opgenomen.
Daarna begonnen we aan het derde traject, dat net als het eerste traject bestond uit bol-pijl-opdrachten, op te zoeken foto's en ook weer vragen. Hier reden we vanaf Waddinxveen, via Boskoop, Tempel, Zwammerdam en Aarlanderveen, terug naar “De Schaapskooi” in Alphen ad Rijn. Hier ontstonden natuurlijk de gebruikelijke discussies of de foto's nu wel of niet goed waren en wat nu het juiste antwoord was op de vragen. Toen er op een scherm de juiste antwoorden en foto's werden geprojecteerd, werden de discussies, zoals te verwachten was, alleen maar nog erger.

Hierna was er voor degenen die zich ervoor hadden opgegeven nog een buffet, waar nog even gezellig kon worden nagepraat.

Hollands-Midden-Rit
De deelnemers genoten van het lekkere eten en het gezellig samenzijn.
Hollands-Midden-Rit


Organisatoren Gerard en Cokky van Leersum, Jaap Spaargaren en Casper Bottemanne: bedankt.

Voor de uitslag, zie het clubblad of de website.

Martin den Dunnen. Na een lange zomerstop wordt op vrijdag 2 oktober het rittenseizoen bij The Skymasters voortgezet met de Wijnrit. Martin den Dunnen en ondergetekende hadden enkele weken daarvoor afgesproken om op deze avond mee te gaan doen.
Na ingeschreven te hebben konden we al vlot van start gaan. Het eerste waar naar gezocht diende te worden was bij punt drie een gootsteenontstopper. De eerste afbeelding die we tegenkwamen was een poeder, deze poeder keurde we af om de opdracht uit te voeren, vervolgens iets wat leek op een gootsteenontstopper, maar was het niet, er zat geen rubber uiteinde aan, maar iets in dezelfde vorm van hardplastic. Ook dit keurden we af, bleek later goed te zijn.
Bij de opdrachten 7 en 8 diende we eerst einde weg rechts en daarna einde weg links te gaan. Bij einde weg rechts was het even goed kijken of het wel een einde weg was. Dit was zo, dus leverde deze opdrachten geen probleem op. Daarna kwamen langs het adres van de vorige startlocatie. Daarvoor hadden we viersprong links gedaan. Doordat de uitzetter twee regels tekst tussen de opdrachten had geplaatst, probeerde hij de deelnemers te verleiden, door met de daarop volgende opdracht VRW links te gaan, echter dit was de viersprong uit de vorige opdracht, dus VRW links niet uitvoeren, maar doorrijden naar de RC, die deze keer wel wat verder weg stond. Daarna ging de rit richting Capelle aan den IJssel, met als volgende opdracht 2 wegen rechts passeren, dat kon op de viersprong, door de weg links en de weg voor ons links te laten liggen.
Bij opdracht 14 opzoek naar zes plaatsnamen. Op het geplaatste bord stond een behoorlijke zin, dus het plaatsnamenregister erbij pakken om te kijken of we de zes plaatsnamen in de zin kunnen vinden. We kwamen tot vijf plaatsnamen, Bussloo stond niet in het plaatsnamenregister.
Bij de volgende opdracht hebben we de eerste 30 strafpunten opgelopen, de opdracht was na RC einde weg rechts. Net voor de einde weg troffen we rechts de RC aan. Deze stond niet aan onze route volgens de uitzetter, dus mocht niet genoteerd worden, we hadden dit anders beoordeeld. Daarna opzoek naar een feestvarken, wat we tegenkwamen was een bord met een plaatje van een varken met een feesthoedje op en een foto van het M.A.C. Rijnlands duo Jaap Spaargaren en Casper Bottermanne.
Doordat erbij stond: DE SKYMASTERS FELICITEERT M.A.C. RIJNLAND MET HET 70 JARIG BESTAAN IN 2015, was deze opdracht niet uitvoerbaar, want een feestvarken is een persoon ter ere van wie het feest gevierd wordt.
Opdracht 21: na zuil waar de tijd wordt weergegeven asfaltweg rechts. Eenmaal bij de asfaltweg aangekomen, zagen we dat de asfaltweg overging in klinkers, dus rechtdoor naar de wat later bleek goede RC. Kreeg van Martin ook meteen door dat de volgende opdracht niet kon, omdat het woord advocado niet goed geschreven was, moet zijn avocado.
Even een neutraal stukje, om dan bij een grote parkeerplaats aan te komen. Hier kregen we de opdracht: na “WIJNRIT” aanhoudend 1e weg links. Hier had de uitzetter alles uit de kast gehaald om de deelnemers op het verkeerde been te zetten. Door het plaatsen van verkeersbordjes en een onjuiste ritpijl werd deze opdracht extra moeilijk gemaakt, met veertien routecontroles rijker op de controlekaart sloten we deze opdracht af. We zeiden tegen elkaar als we deze opdracht goed hebben, is onze avond al geslaagd. We hadden deze opdracht goed gedaan, ook de winnaars van deze wijnrit, Laura en Matthijs, hadden de opdracht juist uitgevoerd, dat vind ik echt klasse.

Weer even op adem komen, door een neutraal stukje in deze route.
Bij opdracht 37 opzoek naar de namen van 6 Hanzesteden. Hier hebben we even te snel gehandeld, omdat we dachten, dat Hanzesteden, niet met een hoofdletter geschreven dient te worden. Toen we later ontdekte dat het wel met een hoofdletter goed was, hebben we achteraf gegokt en fout gegokt. Bij de volgende opdracht gingen we op mijn aandringen ook de fout in. We moesten na trekpleister rechts gaan. Afbeelding van een hand met een pleister, was volgens mij uit te voeren, omdat een pleister ook wel trekpleister genoemd mag worden, ook denkende aan de naam van de winkels met de naam Trekpleister. De uitzetter dacht hier anders over en had nog een afbeelding van de Eiffeltoren geplaatst om daarna de opdracht uit te kunnen voeren. De opdracht met de namen van de jonge dieren en de namen van de moederdieren leverde geen probleem op. Het valletje (vitrage) werd door ons gevonden alsmede ook de krentenbaard, dit was een afbeelding van een jongen met een huiduitslag en niet de geplaatste man met een sierlijke baard.

Daarna kwamen we langs een ‘slow mannetje’ met een oranje vlag en laat de uitzetter daar nu een stempel hebben geplaatst, slim hé! De pion van opdracht 61 was geplaatst bij de afbeelding van de pylon en de laatste opdracht na flessentrekker was niet uitvoerbaar omdat de uitzetter een kurkentrekker had geplaatst en dat is toch wel wat anders.

Al met al een hele leuke rit waar veel tijd en energie in gestoken is om de deelnemers het na de zin te maken en daar zijn de uitzetter Joop Winkel en controleur Gerard van Leersum zeker in geslaagd. Met de dank van Bertus van der Horst en zijn navigator Martin den Dunnen.

   Vol verwachting klopt ons hart als Joop en ik ons melden aan de inschrijftafel. We werden al gelijk getrakteerd op speculaaspoppen. Na de koffie gingen we met frisse moed op weg. Dat de naam van de bloem en niet de bloem zelf zwart was hadden we door. Ook de roos in het kleine dartbordje hadden we in de smiezen. Dat in opdracht 16 medaille verkeerd geschreven was ontging ons even maar niet getreurd we vonden dat je niet kon zien dat de medaille van de Nijmeegse vierdaagse was, dus gelukkig nog foutloos.
Bij opdracht 19 wisten we wel dat nestel geen neststel is, maar in ons woordenboek stond helaas het woord nestel niet. We missen zodoende de letter M. Bij opdracht 23 wel de gard (ook wel garde genoemd) gezien maar niet gereageerd op de garde, roomklopper (volgens ons woordenboek geen gard). Daarom niet RC Z gehaald. Bij opdracht 25 blijkt opnieuw dat ons woordenboek niet hetzelfde is als dat van de uitzetter. We hebben wel de fiets gezien met het pompje in twee klemmetjes, maar vonden het woord pomphouder niet in ons boek. Zodoende de foute RC J. vervolgens missen we de RC K omdat we de Peugeot leeuw (koning van het dierenrijk) op de gevel over het hoofd zagen. Leeuw

Opdracht 47 voor de A-klasse was lastig. Bij deze opdracht was de uitzetter vergeten dat vanaf opdracht J het volgende van kracht was:
Vanaf hier tot en met opdracht 59 mogen bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen bereden worden en zijn niet zichtbaar doodlopend. Situatie 47
In dat geval kom je na RC X niet voor “Magazijnweg”
Het rijden over de parkeerplaats leverde niets op dus maar even aangenomen dat dat hier niet de bedoeling was. Uiteindelijk de goede combinatie XXXN genoteerd. Bij opdracht 52 had de uitzetter knap knutselwerk verricht. Het was nauwelijks zichtbaar maar het verkeersbord met het inrij verbod was wel degelijk in zijn geheel waarneembaar.


Opdracht 53. VRW R heb ik na het lezen van de uitleg nog niet begrepen. VRW staat toch voor voorrangswegsituatie? In ieder geval 30 strafpuntjes er bij. De trapgevel op de tekening met Sinterklaas ontdekt bij tweede passage waardoor de volgorde toch nog klopte. Resultaat 2x RC E.
De instinker van de avond was voor ons opdracht 66. bij 2 zwarte pijlen L, waarbij we geen rekening hielden met de aanvulling bovenaan bladzijde 1. Terugwijzende pijlen worden geacht niet aanwezig te zijn, deze moet u negeren.
Ja dus weer 30 strafpunten erbij in de cadeautjeszak die al aardig vol begon te raken. Al met al een leuke en vlot te rijden rit. Een compliment naar de uitzetter is zeker op z’n plaats.
Bedankt Jaap. Strafpuntenzak

Gerard van Leersum.

Vol goede moed verschenen we aan de start van de Boutrit. We hadden tenslotte meegedaan met de zwarte pietenrit en alle fouten die we toen hadden gemaakt, zouden we nu niet nog een keer maken. Althans dat was ons voornemen. Het was tenslotte pas de tweede keer dan we met zo'n soort puzzelrit meededen. Helaas ging het bij de start al mis.

Een onbemande stempelpost met een vlag dus stempelen maar. Toen toch maar even het reglement nagelezen en ja hoor fout één al gemaakt. Opletten dus bij de finish. Daar niet gestempeld, maar later bleek dat de fout maar één keer meetelde.

We waren al gewaarschuwd voor het parkeerterrein in Hitland. Er was niets te veel gezegd.

Op zoek naar theezakjes, die we nu nog niet hebben gevonden, zijn we maar op goed geluk daar weer weggereden. Misschien dat het volgende wel goed zou gaan. Het gebouw bij de golfbaan hebben we wel 4 keer gepasseerd om te kijken wat de goede route zou zijn.

Achteraf bleek dat we de goede keuze hadden gemaakt. We werden ook afgeleid door de bordjes van de andere klasse. Gelukkig hebben we die genegeerd anders reden we nu nog rondjes bij de golfbaan.

Bij sportpark Schenkel hebben we ook leuke rondjes gereden. Wat moeten we met die vrouw in bikini? Geen idee, negeren maar dan horen we later wel wat we hadden moeten doen. Dat was dus de juiste keuze.

De Bol-Pijl opdrachten leverden ook veel discussie in de auto op. Wat is nu de langste route?

Bij één opdracht is een van ons zelfs uitgestapt en lopend proberen de langste route over het parkeerterrein te vinden. U raad het al: mislukt.

Wat ons wel goed afging was het Rad van Avontuur. Eerst helpen met de verkoop van de loten en daarna de prijzen winnen. Van een mini kerststol tot een kip en een rollade. Omdat we de allerlaatste plaats in ons klassement hadden gehaald kregen we ook nog een poedelprijs.

Conclusie: we moeten nog vele ritten rijden willen ooit eens foutloos kunnen rijden, maar prijzen winnen vereist geen oefening.

Jacqueline & Arentine