A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Competitie > Verslagen

Verslagen

Verslagen Competitie 2016Het rittenseizoen bij de A.M.C. “The Skymasters” werd geopend met de Paasrit, geproduceerd door Gerard van Leersum. Er was ons vooraf verzekerd, dat het een eenvoudige rit zou worden, waarbij het woordenboek absoluut niet nodig zou zijn. Dit laatste bleek helemaal te kloppen; over het eerste gedeelte van deze bewering bleken de meningen toch wel uiteen te lopen. Vanaf de start reden we direct naar het (bekende) parkeerterreintje aan de Hitlandselaan. Hier had de uitzetter op strategische plaatsen een toetsenbord, een (computer)muis en een gewone muis neergezet.
Muizen Deze stonden volgens ons niet in de goede volgorde om de bijbehorende opdracht te kunnen uitvoeren; helaas fout gezien van ons vanwege de extra muis, die ons was ontgaan. Er was ook nog een plaatje van een man die blijkbaar met voornoemd toetsenbord op zijn hoofd was geslagen, gezien de enorme bult op zijn hoofd. Ten overvloede was er op dit plaatje ook nog de tekst “De Bult” vermeld, wat ons meteen liet vermoeden, dat er weleens een opdracht zou kunnen volgen, waarin een plaatsnaam werd gevraagd. Dit bleek ook zo te zijn, maar daarvoor konden we beter de tekst “ENTER” op het toetsenbord gebruiken, om zo 30 strafpunten te ontlopen. Via de Groenendijk reden we naar de Kortenoord, waar we een routecontrole “AL” aantroffen; deze mochten we natuurlijk niet noteren, omdat routecontroles slechts 1 letter mogen hebben. Omdat de uitzetter voor de Sportklasse had geregeld, dat er langs de route ook herstelopdrachten konden staan zonder bijbehorende routecontrole, konden we deze nep-controle wel opvatten als een herstelopdracht ‘asfaltweg links’. Helaas was dit niet uitvoerbaar vanwege een metalen strip in de weg richting Schielandweg. De Bult
Vervolgens reden we naar de Kleinpolderlaan, waar we ‘voor “DLW” links’ moesten uitvoeren (niet pal voor de tekst uitvoeren, want dan ga je gedwongen); vervolgens stuitten we op het Coca Cola-embleem met de kleine omcirkelde tekst “C” (copyright) op een routecontrole, wat we konden gebruiken als de herstelopdracht: ‘verder met opdracht C’. Coca Cola Terug naar de Schielandweg en afslaan naar de Zuidplasweg, waar we op zoek gingen naar Donald Duck en 2 eentjes (met een t, niet met een d); via de Parallelweg-Zuid en het Kroonkruid ‘vierspong rechts’ (r ontbreekt) en verder via de Parallelweg-Zuid naar het Goudmos, waar een eigengemaakt straatnaambord stond zonder onderstreping, maar met een zaagsnede.
Verder naar de Westringdijk, die was gepromoveerd tot autosnelweg, waar je bij de stempelcontrole niet mocht stoppen. Daarna terugkomend op de Westringdijk was dit geen autosnelweg meer en moest je (omdat de uitzetter dit boven de routebeschrijving had geregeld) de nu linksstaande stempelcontrole wel aandoen. Richting Vrijheidslaan vonden we nog een viersprong, waar we dus de opdracht ‘einde weg links’ niet konden uitvoeren en kreeg de Sportklasse nog een opdracht waarbij wegen niet meerdere malen mochten worden gebruikt. B|IL Het laatste gedeelte van de rit speelde zich af op het industrieterrein in Capelle a/d IJssel, waar we nog werden geconfronteerd met borden autosnelweg, straatnaamborden ‘2E’ en ‘Bosweg’ en een opdracht waarin een Griekse letter werd genoemd, waardoor de opdracht niet geheel in het Nederlands was en dus niet mocht worden uitgevoerd.
Ter afsluiting maakte de uitzetter nog een keer gebruik van de bepaling, dat herstelopdrachten ook zonder routecontrole konden voorkomen. Je kwam langs een bord met de tekst “BIL”, waarna je rechts zou moeten; bij nadere bestudering bleek dit uit twee delen te bestaan, nl. “B” en “1L”; dus de opdracht ‘eerste weg links’ uitvoeren. Hiermee was het nog niet afgelopen, want de uitzetter liet je nog twee keer langs dit bord komen, waarbij je dan natuurlijk niet moest vergeten steeds weer links af te slaan. Vlak voor de finish werd, door middel van een tekstval (‘vladuct’), gecontroleerd of iedereen nog wakker was. Een leuke, lekker te rijden rit, waar je de niet al te moeilijke vallen toch nog makkelijk fout kon doen. Helaas kwamen er slechts 11 equipes opdagen, wat voor de Paasrit met het Rad van Avontuur (met de vaste raddraaier Joop Winkel) natuurlijk veel te weinig is.

Martin den Dunnen

 

Dit jaar heeft Joke, Els als kaartlezeres bij mij aangesteld, emancipatie dat houden we erin. Deze rit hebben we als zeer prettig ervaren, daarvoor hartelijk dank aan onze uitzetters.

Parkeerplaats Hitland
De problemen begonnen gelijk al op de parkeerplaats bij Hitland (zie afbeelding links), wij gingen door het zelfgeplaatste kombord lekker Amersfoort in.

Schrijven ze als mededeling boven aan de bladzijde van de routebeschrijving dat we in Nieuwerkerk en Capelle moesten rijden. Dat waren we nu al vergeten, dat krijg je op die leeftijd (geen rekening door uitzetters mee gehouden).Bij punt 12 (dameslip) had ik een andere foto opgehangen. Pingel hebben we niet gevonden, wel de meiboom.


Lente-ui

Pijpajuin schitterend Belgische woord voor lente-ui, maar helaas de ajuin zat niet aan de lente-ui omdat de routebeschrijving in het Nederlands moet zijn.


Weledelzeergeleerd of niet? Weledel is eigenlijk iedereen, maar met zeergeleerd wordt het anders.
Parkeerplaats Bermweg De foto was bij de meesten bekend. De naam stond onder de foto, dus geen probleem. In samenspraak met Els toch er niet goed eruit gekomen.

Die kleuren van de Belgische vlag begrijpen we nog niet, per ongeluk goed gedaan.

Laten we nu in de afkorting dj stinken.

Na valk R, de vogel op het valk hotel is een ander ding, dus rechtdoor na de afbeelding van een Skûtsje. Geen valk op het zeil getekend, ook de boot is geen valk. Toch maar rechtdoor, niet-wetende dat het paard een valk is.
Valk
En een DLW niet gezien bij het verlaten van het Stationsplein, niet terug rijden hoor we hadden ontiegelijke dorst vandaar. Nogmaals uitzetters ontzettend bedankt.

Sjirk Attema sr.


De Natuurrit is uitgezet door Bertus van der Horst, landelijk behorend bij de top als het gaat om het rijden en uitzetten van puzzelritten. De rit is gecontroleerd door Martin den Dunnen. Martin rijdt nagenoeg alle NRF A-klasse routebeschrijvingsritten, hij eindigt regelmatig in de top.

Een puzzelrit rijden is proberen te denken in de geest van de uitzetter. Bij een reglementaire routebeschrijvingsrit zijn de opdrachten vaak eenduidiger goed of fout (zeker omdat foute opdrachten niet gegeven mogen worden, een artikel wat daarom ook regelmatig niet van toepassing is en vervangen wordt door foutieve opdrachten mogen wel gegeven maar niet uitgevoerd worden). De meeste rijders bij de Skymasters rijden liever een puzzelrit dan een echte routebeschrijvingsrit, zoeken naar de “dubbele bodem”, niet naar de reglementaire val. Een puzzelrit rijden vraagt van de deelnemers open staan voor de uitleg van de uitzetter en van de uitzetter en controleur een “open oor” voor de “gedachtespinsels” van de deelnemers. Dit alles wat mij betreft in goede harmonie.
Bij de Skymasters proberen we de sfeer te bewaken met vragenbriefjes die behandeld worden door uitzetter, controleur en sportcommissie. Hierbij krijgt wat mij betreft de uitzetter, bij verschillende interpretaties tussen sportcommissie en uitzetter/controleur, altijd het voordeel van de twijfel, het is zijn rit (en als bestuur zijn we maar wat blij dat we ieder jaar weer uitzetters vinden die de intentie hebben ons een prettige rittensportavond te bezorgen).

Ik zal in dit verslag proberen aan te geven hoe wij trachten te rijden in de geest van de uitzetter en hoe je soms geluk en soms pech kan hebben.

Sommige deelnemers begonnen al een val te zoeken in het zinnetje in de kop van de routebeschrijving “Afbeelding is gelijk aan de werkelijkheid”, eigenlijk een overbodige aanvulling op het bijzonder reglement.
Een plaatje van een huis is een huis en een plaatje van de paus is de paus, tenzij het reglement er wat over zegt. Een plaatje van een brug is daarentegen geen brug, een brug moet volgens het BRR/DRR deel uitmaken van een weg.

In zijn uitnodiging had Bertus ons al laten weten dat hij gebruik zou maken van dubbele betekenissen die te maken hebben met de natuur (koekoek is zowel een vogel als een dakkapel (sinds enkele jaren geleden weten we door het woordenboek van Joke een kleine dakkapel met één raam)).

En ja hoor, de eerste val heeft met de natuur te maken.
dries

5. na dries asfaltweg links. Niet links gaan na de foto van Dries Roelvink, want eigennamen moeten met een hoofdletter, maar wel links gaan omdat dries een (oud) stuk weiland is.

12. na aan vangrail bevestigde RC, voor weg links is niet uitvoerbaar want bij “na” moet je geheel na het oriënteringspunt (vangrail) zijn. Als je de opdracht uitvoerde ging je *bij* de vangrail. Overigens gaf ook de RC, omdat bevestiging aan de vangrail moeilijk bleek, discussie. Wat mij betreft kreeg de uitzetter in deze terecht het voordeel van de twijfel. heggenmus

15. na heggemus R niet uitvoeren, het Groene Boekje kent alleen de heggenmus.

20. na drie witte fietsen L uitvoeren. Wie goed keek zag dat er niet alleen grote (verkeers) borden met een witte fiets waren maar ook een klein (niet door de uitzetter geplaatst) bordje met een witte fiets. beatles

23. na band “The Beatles” links. We zoeken een weg met de naam “The Beatles” (staat in de routebeschrijving tussen aanhalingstekens en alleen hoofdletters waar dat gebruikelijk is) en die is er. Nu nog even speuren of er nog een ander straatnaambord in de weg staat (en de weg dan 2 namen heeft wat reglementair niet mag), en als dat niet het geval is de opdracht uitvoeren. Van de band hebben we nooit een probleem gemaakt: trottoirbanden genoeg.

Begin 24. voor drie achternamen van voormalige regeringsleiders (premiers) L. Premier is onderstreept dus daar maken we geen punt van. Van Agt en Balkenende zijn ons bekend en Den Uyl ook, maar op het bord staat Den Uil. Gelukkig kennen we ook de voormalige premier van Israël Begin en laat “Begin tunnel” nu met een hoofdletter B beginnen, dus ook een eigennaam Begin zijn: opdracht uitvoerbaar. kiwi

26. na RC en kiwi L. We weten dat de kiwi ook een (Australische) vogel is dus na raadpleging van het internet voeren we de opdracht uit.

koolmees popelpees 29. na koolmees en popelpees L. De koolmees vonden we en na nog een keertje goed lezen -we zoeken geen popel-pees (nooit van dit exotische dier gehoord) maar pop-elpees- en we vinden de afbeelding van 2 hoezen van 2 elpees van de Stones met daaronder de afbeelding van 2 elpees. Nog even gediscussieerd over de afbeelding van de Lp’s, toch geen 3 dubbele bodem hoezen van de Stones met daaronder 2 klassieke Lp’s? We voeren de opdracht uit en dit bleek in de geest van de uitzetter.

30. na tunnel R. We hebben geen verkeersovertreding gemaakt in deze neutrale opdracht. In een tunnel mag niet gestopt worden dus we kunnen niet stempelen. Eind

36. na een na laatste bekerwinnaar (profvoetbal) R. Dat je deze opdracht op 2 manieren kan lezen bedachten we: na 1 na de laatste bekerwinnaar (Feyenoord) of na een voorlaatste bekerwinnaar (FC Groningen). De uitzetter plaatste de RC 1 na Feyenoord en was van mening dat de opdracht na deze RC 1 uitgevoerd kon worden (een 1 na de laatste bekerwinnaar). Wij bedachten dat alle individuele spelers van Feyenoord bekerwinnaar zijn en dat een voorlaatste speler op de foto ons oriënteringspunt is (komt eerder dan de 1), dus de opdracht uitvoeren voor de RC 1. voetbal De uitzetter was het niet met ons eens, hij krijgt wat mij betreft het voordeel van de twijfel. Deze opdracht moest toch geneutraliseerd worden. Profvoetbal was neutraal (onderstreept) maar bijna alle Europeese landen hebben een bekercompetitie voor profvoetballers dus Feyenoord was niet de laatste bekerwinnaar van het profvoetbal in Europa.

39. voor bord van Staatsbosbeheer L. Het kleine bordje van Staasbosbeheer maakte van de weg een wandelgebied (mag je niet met de auto komen) dus gedwongen naar links naar RC H met als code HK-1L- 40 (einde weg L (Westringdijk), een opdracht voor de volhouders, niet keren en naar links gaan want daar staat nog steeds het bord van Staatsbosbeheer maar keren gewongen naar rechts, gevolgd door 1e weg links, deze weg helemaal uitrijden en je komt ook uit op de Westringdijk waar je opdracht 40 kunt uitvoeren. Een aantal A-klasse rijders hadden de uitzetter door maar concludeerden te snel dat ze niet werden opgevangen, terwijl de uitzetter geen opvanger nodig had.

46. na rood wit blauwe vlag R. We wisten dat volgens het Groene Boekje dit een rood–wit-blauwe vlag is dus de opdracht niet uitvoeren.

Geen Arend Arend - de vogel 47. na “DLW” en arend L.
Hier hebben we geluk gehad: goed gegokt.
Arend - onderdeel v/e vijl
We hebben de opdracht uitgevoerd bij de eerste vogel, volgens de uitzetter geen arend, en we hebben de vijl (het deel van de vijl hetgeen in het handvat gaat is ook een arend) niet gezien.


52. Voor brug weg R.
We weten dat als je een brug als oriënteringspunt krijgt dat je dan niet de eerste de beste weg rechts gaat maar zo lang als mogelijk moet doorrijden omdat je een brug alleen als oriënteringspunt mag gebruiken als de weg waarin de brug zit uitmondt op de bereden route, er mogen dus geen andere wegen tussen zitten.

56. asfaltweg R. Afgeleid door de mededeling van de uitzetter bij de inschrijftafel “van punt 56 t/m 59 parkeervakken berijden en het verkeersbord doodlopende weg (Essenbaan) als niet aanwezig beschouwen”, hebben we enorm geblunderd. Een asfaltweg, die omdat je gewongen naar links moet over gaat in klinkers, dus verschillend van samenstelliung is, dus geen recht heeft op de aard asfaltweg, niet zien: dat is met recht een blunder te noemen. Te meer omdat we op deze situatie deze val zelf hebben gebruikt.

57. na naam van de dag over 364 dagen links hebben we verkeerd gegokt: we vonden vrijdag te simpel, daar moest meer achter zitten. Over 364 dagen is het vrijdag 19 mei 2017. Maar ja, het blijft natuurlijk ook gewoon vrijdag, foutje.

Dik Trom 59. na Dik Trom R. We kennen onze klassiekers en zagen dat er een afbeelding van Billy Turf op het bord stond, opdracht dus niet uitvoeren.

65. voor muis R. We zoeken naar een dier, een computermuis of de palm van een hand om maar eens wat verschillende betekenissen van muis te noemen. De hand, dus ook het deel van de hand dat we muis noemen is aanwezig dus de opdracht uitvoeren.

67. na drie Nederlandse plaatsnamen R (MUG). Op het door de uitzetter geplaatste bord staat ook Meerdijk, hoewel geen volgers van deze soap weten we dat dit de gefingeerde woon- en verblijfplaats is van de oudste Nederlandse soap Goede tijden, slechte tijden. Gefingeerd dus deze woonplaats. Staat niet in ons Woonplaatsregister, opdracht niet uitvoeren.


Nabeschouwing

Een zeer geslaagde puzzelrit, en dat zeg ik niet alleen vanwege het behaalde resultaat, degenen die mij kennen weten dat ik van mening ben dat een rit geslaagd is als de deelnemers het gevoel hebben “in de rit te zitten”, dit staat los van het aantal gemaakte fouten. Jammer vond ik dat de briefjesprocedure minder “relaxed” ging dan dat het bestuur deze bedoeld heeft.

Inherent aan een puzzelrit is het gebruik van bordjes als oriënteringspunt. Ongeacht de grootte van de bordjes heeft dit als consequentie vaak uitstappen, omdat je ook bij grote borden op zoek gaat naar details en als je zoals wij als laatste start moet je sowieso eruit omdat er al 2 of 3 auto’s voor je bij het bord gestopt zijn.
Tot slot nog een opmerking voor “insiders”. Een uitzetter/controleur dient, naar de mening van het bestuur, alleen aangesproken te worden op de rit, niet op eventueel andere functie die zij/hij binnen de vereniging bekleedt (secretaris, lid sportcommissie, enz.).

Bertus en Martin bedankt voor een heerlijk avondje denksport op wielen, ik kijk uit naar de volgende rit van jullie (dan weer een reglementaire rit van Martin?).


Piet Dubbeldam.


Vrijdag 10 juni, 7 uur 's Avonds, Jeu De Boules vereniging Gouda Uiterwaardseweg 4 in Gouda en het is heerlijk weer!

Alle deelnemers zijn present en hebben er zin in. We gaan naar binnen voor een kopje koffie en maken kennis met Ineke en Martin die ons deze avond gaan begeleiden.

Daarna volgt een heerlijk Chinees buffet. Dat was werkelijk overheerlijk!

Maar daarna moeten we toch aan "het werk".
Ook al hebben de meeste van ons twee jaar geleden al Jeu De Boules gespeeld de spelregels zijn we kwijt en die worden ons haarfijn weer uitgelegd. Door de "chemin de pétangue" gaan we lekker weer naar buiten.


We trekken kaartjes om te weten in welke baan we zitten en iedereen neemt zijn plek in op een van de 3 banen.

Het begint wat rustig, maar naarmate de avond vordert worden we steeds fanatieker. Menige echtgenoot moedigt zijn wederhelft aan om juist de verkeerde bal te gooien......uit eigen belang natuurlijk!

Dan is er een pauze en worden we weer bij de les gehaald en gaan voor de tweede ronde in een nieuwe samenstelling.
Het was nog steeds lekker weer...hoewel...er vielen een paar kleine regendruppeltjes, maar die waren op een hand te tellen! Iedereen speelde nog fanatieker en de rolmaat kwam er menigmaal aan te pas om te kijken welke bal er nu echt het dichtst bij dat kleine balletje lag.
Na de tweede ronde gingen we weer naar binnen voor een borreltje, biertje of een frisje en een gezellig gesprek rond de grote tafel.

Na de prijsuitreiking moesten we helaas weer naar huis! Het was een zeer gezellige en geslaagde avond en helemaal voor herhaling vatbaar. We hebben allemaal genoten en hopen dat er volgend jaar weer zo'n gezellige avond op het programma komt.

Cokky van Leersum

Uitslag Jeu De Boules:
1 Jaap Spaargaren + 18
1 Casper Bottemanne + 18
2 Meiling Liu + 18
3 Joke Klijnjan + 17
3 Trudi Winkel + 17
4 Stephan Zuidam + 5
5 Els van Rossen + 5
6 Cokky van Leersum - 5
6 Joop Winkel - 5
7 Sjirk Attema sr. - 17
7 Piet Dubbeldam - 17
7 Gerard van Leersum - 17
8 Janka Attema - 18
9 Hans Keuning - 19
(Plus- of minpunten en de onderlinge beste resultaten telden mee in de twee gegooide rondes)
 Nadat de helft van ons equipe 3 avonden gecollecteerd had voor de Nederlandse Brandwondenstichting was het vrijdag 14 oktober 2016 tijd voor de Wijnrit. Het was al weer enige tijd geleden sinds de laatste clubrit, dus thuis nog even het Beginners Reglement Routebeschrijving doorgelezen, omdat sommige regels inmiddels wel goed zijn opgeslagen in de hersens, maar andere regels om de een of andere reden niet willen blijven hangen.

Het zou een vochtige avond worden, wat de zichtbaarheid niet ten goede komt, en dat bleek.
De rit leverde eigenlijk geen problemen op totdat we in Capelle a/d IJssel kwamen en getackled werden door de val van de straatnaamborden Weinstrasse. Daar hebben we toch even goed over na staan denken, maar uiteindelijk mooi de foute keuze gemaakt. Ook het woord ‘weinigte’ riep vragen op. ‘Menigte’ bestaat, dus analoog hieraan kun je afleiden dat ‘weinigte’ ook bestaat, echter ons woordenboek bracht geen uitkomst, dus toch maar besloten dat ‘weinigte’ een val zou moeten zijn ... Helaas, wederom een verkeerde keuze.

In Capelle-West raakten we het spoor even bijster, wat ons een bijzondere combinatie van - en zeker niet de juiste - routecontroles opleverde.
Gelukkig leverde het feit dat we een aantal woorden, zoals ‘wijngaardpad’, ‘wijnlijster’ en ‘wijnappel’ al hadden opgezocht wel wat voordeel, zodat het al met al niet al te veel tijd kostte en we relatief snel het niet bijzonder gezellige industrieterrein konden verlaten.

Op naar het Rivium over de dijk, voor ons bekend terrein! Wel jammer dat we wel de aardbei in de berm zagen, maar niet verder keken dan onze neus lang was, waardoor de wijnappel werd gemist, en dus ook een juiste routecontrole.

Op het Rivium werd het onduidelijk, gevoelsmatig nog natter en begon de tijdsdruk toe te nemen. Op een gegeven moment maar een besluit genomen wat de mogelijke bedoeling zou zijn geweest en doorgegaan met de rit. Uiteindelijk kwamen we met ruim een half uur tijdsoverschrijving, en met gemengde gevoelens over hoe onze rit nu was verlopen, bij de finish.

Er werden 2 opdrachten geneutraliseerd, wat ons resultaat bracht op 217 strafpunten. Niet heel slecht, maar zeker ook niet heel goed, dus er is zeker ruimte voor verbetering. Het gezegde ‘al doende leert men’ is zeker op ons van toepassing ... [Maar dat gezegde van die ezel hanteren wij niet altijd even strak.]

Wij vonden het een leuke rit, mede omdat we na een rondje op onze favoriete parkeerplaats op Hitland [dit is sarcastisch bedoeld] weer eens een andere kant opgingen met deze rit.Arthur Hol & Constance Stuurman

   Vrijdagavond 18 november jl. reed ik zielsalleen van Boskoop naar de startlocatie van de Zwarte Pietenrit in het zwembad AquaRijn… Niet dat ik van plan was de rit solo te gaan rijden. Mijn trouwe kaartleesster, Janneke Bakker, reed samen met Joke Klijnjan en Els van Rossen rechtstreeks van Nieuwerkerk aan den IJssel naar Alphen aan den Rijn.
We startten om 20.07 uur en hadden het startnummer 13.
Een slecht voorteken?? We zouden wel zien.

Opdracht 2 luidde: Na de club van Zwarte Piet L.
Zou Zwarte Piet lid mogen zijn van een golfclub?
Want een golfclub was of is toch wel aardig een elitaire club bestemd voor autochtonen. Zou Zwarte Piet een (verklede) allochtoon zijn?
Gelukkig hielden we ons in de auto niet bezig met deze discussie. Dat laten we maar over aan anderen. Voor ons is de Zwarte Pietenrit een feest. Volgend jaar heet de rit toch ook niet de Roetveegpietrit of de Stroopwafelpietrit? Verder geen gezeur: we gaan verder met de rit.


De opdracht bij het getal 1000 en die met het vinkje hadden we goed.
Bij opdracht 16 (voor voor bij bij L) hadden we niet gelet op het wel of niet aanwezig zijn van een komma. De foute M verdienden we daar mee.
Bij opdracht 19 hadden we het begrip ploegbegeleider toch wat anders geïnterpreteerd dan de uitzetters. Wij dachten dat de boer het paard begeleidde. En dat paard trok dan de ploeg. Dus als de opdracht na ploegentrekker of na paardenbegeleider geweest zou zijn, hadden we die uitgevoerd. Helaas, onze tweede fout.Dat bij opdracht 22 het verkeersbord (busbaan) per 1 januari 2017 een officieel bord wordt, wisten we niet. Geluk moet je ook eens hebben. De 4 Nederlandse plaatsnamen hadden we alle vier gevonden. Van opdracht 28 (1e weg R) ben ik benieuwd hoeveel rijders die goed uitgevoerd hebben.
Ik hoop dat deze opdracht in “De Wegwijzer” met een situatietekening wordt toegelicht. Knap gevonden, uitzetters!
De viooltjes van opdracht 32 waren veel kleiner dan dat (bedrijfs)weggetje. Toch zagen we die viooltjes wel, maar dat weggetje hadden we niet in de gaten. Onze vierde fout.

Dankzij het woordenboek dat we altijd bij ons hebben, vonden we bij het woord roodwild de omschrijving herten.


Na het verkeersbord met het zwarte hert gingen we dus inderdaad rechtsaf. Jaren terug leerde je op school: een zwerm vogels, een school vissen, een kolonie mieren, een vlucht wilde ganzen, enz.

Een roedel herten hoorde ook in dat rijtje thuis. Kennelijk hadden we vroeger goed opgelet. Hiervoor hadden we het woordenboek niet nodig. Dankzij de oplettendheid van Janneke vonden we de rode garde; toch best verdekt opgesteld.

Opdracht 54 hadden we fout. We hebben het meisje, met verkeersbord C1 in haar handen, niet als zodanig herkend.

Maar ik vraag me af of de opdracht wél uitvoerbaar geweest zou zijn als dat verkeersbord C1 er niet was. Er waren wel 23 ogen, maar dat schrijf je niet als drie en twintig. De juiste schrijfwijze is drieëntwintig.
Of hebben we bij deze opdracht te moeilijk gedacht??

Wassende maan is ook zo’n begrip wat er in de schoolse tijd ingestampt is. Trek een verticaal streepje, dan krijg je de d van dernier of de p van premier. Bij dat laatste had je te maken met eerste kwartier. Was dat halve rondje dan nog niet compleet, dan was het wassende maan.

Het tekstfoutje bij opdracht 60 zagen we bijtijds. De semafoor was wat moeilijker Met meer geluk dan wijsheid hadden we deze opdracht goed.

De laatste fout werd behaald bij opdracht 75. We moesten toch beter weten! In de reglementen staat zo duidelijk: Elke genummerde routeopdracht moet leiden tot een richtingsverandering. In totaal zes fouten.


Na afloop gaf Jaap weer een mooie PowerPoint presentatie van de rit.

Eerst van de speurtocht (als elke deelnemer aan de speurtocht er volgend jaar nu één deelnemer bij zoekt, dan kan de speurtocht ook weer doorgaan) en daarna van de puzzelrit.
Zelf kon ik niet de hele uitleg meemaken. De volgende dag belde Janneke mij de uitslag door. En op de dinsdag na de rit bracht Joop mij de schriftelijke uitleg en de controlekaart.

Wat bleek? Sinterklaas was waarschijnlijk ook in de rekenkamer geweest om cadeautjes uit te delen. Ondanks het feit dat we zes opdrachten fout hadden, kregen we er toch maar vijf aan onze broek.

Een leuke surprise!


Uitzetters: Het was weer een geweldige Zwarte Pietenrit. Wat een tijd en energie is er in gestoken. Klasse!

Ad Hazenberg

Deze rit was uitgezet door Joop Winkel en gecontroleerd door Gerard van Leersum. Een belangrijk persoon in deze rit was Jaap Kerstman en wij hoopten hem dus tijdens de rit te ontmoeten. Voor we van huis wegreden werd ons even duidelijk gemaakt dat we alleen thuis mochten komen als we een rollade mee zouden brengen. Dat gaf dus al de nodige spanning aan het begin.
Maar wij gingen met frisse moed van start en liepen gelijk al in een val. Ik weet niet of u alle namen van de rendieren van de Kerstman kent? Nou ik niet! Gelukkig bleek er naast Blitsen, dat Blitzen moest zijn en dat wist ik niet, ook nog een h te ontbreken bij Rudolph. En dat wist ik wel.

De laptop was niet moeilijk maar als je wat ouder wordt en wat slechter gaat zien mis je een klein oranje vlaggetje aan de staart van de koe. Dat was dus een stempelcontrole mis. En dan zitten we nog maar aan het begin van de rit.

Dan gaat het een tijdje goed. “BOUTRIT,” als tekst i.p.v. “BOUTRIT” - let op de komma - werd gezien. Ook de tekstfout bij het diemblad op de West Ringdijk werd gesnapt. Toen kwam het verticaal geschreven SCHOOL. Wist u dat dat niet mag? Wij in ieder geval niet.

De volgende opdrachten met de loep en de teller, overigens heel ludiek gevonden, bleken geen probleem. Zo ging het nog evenzeer positief verder.

De opdrachten met het bouwstempel (een stempel), de secretarisvogel (dankzij het woordenboek) en het clownsduo werden achteloos gepasseerd.

En dat ging verder ook met een aangeklede kip, het Kattegat bij Denemarken en de tekstfout in “zessenzestig flessen”. Deze waren voor we het wisten gepasseerd. Wel even stilgestaan bij het kattenluik (Kattegat?) maar er moest iets zijn, anders had Kattegat niet met een hoofdletter geschreven geweest.

En dan komt de volgende opdracht. De routecontroles “B”, “O”, “U”, “T” in de verkeerde volgorde passeren was duidelijk. De afgeplakte AR van ARRIVA zagen we ook, maar waarom dat was gedaan begrepen niet want er stond zelfs in de tekst nog een keer de naam ARRIVA. Na heen en weer overwegingen kwamen wij tot de beslissing dat deze opdracht, samen met de BOUT letters, níét uitgevoerd kon worden, dus rechtdoor naar de RC. Later wordt je dan gewezen op het feit dat AR niets minder is dan de opdracht: Asfaltweg rechts. Dat was nou even jammer voor ons.

En daar was dan eindelijk Jaap Kerstman. Het plaatje was wel goed maar de naam niet. Hier heette hij ineens jaap. Geen hoofdletter en geen Kerstman. Maar wat dan gedaan? Gelukkig zagen we de jaap (flinke snee) in de hand op een foto.


De 2 petten en de drollenvanger bleek voor ons geen probleem. Toch blijkt in een woordenboek de zak, niet de persoon, achter de olifant betitelt te worden als een drollenvanger. Het was gelukkig in een woordenboek wat wij niet bezitten en de uitzetters duidelijk ook niet.

En dan, hoera, de Finish. Natuurlijk geen probleem dat ontbreken van de “ “ maar het ontbreken van ons goede zicht wel. Wij zagen het vaatwastablettenpak achter de bloembak niet.

Bij binnenkomst hadden we een negatief gevoel over de zo positief verlopen rit. Kent u dat? Als alles zo makkelijk lijkt te verlopen is het meestal mis. Maar dit keer was het gevoel mis en was de werkelijkheid een eerste plaats. Een eerste plaats die gehonoreerd werd met een heerlijke Kerstkrans. Maar dan nu nog de opdracht: “Thuiskomen met een rollade!” Het zat ons die avond echt mee. Tijdens een paar gezellige rondjes Rad van Avontuur wonnen we ieder ook nog een rollade, ook de rollade smaakte uitstekend.
Uitzetter en controleur ik had beloofd jullie hard aan te pakken maar ik kan alleen maar mijn complimenten uitspreken voor een gezellige rit en een gezellige avond.


Arie van der Laan (chauffeur) en Peter van der Laarse (Kaartlezer).
 
 


Om als vereniging een Nationale Teamrit Puzzelen uit te zetten, moet men lid zijn van de NRF. Gezien het feit er geen enkele vereniging zich had aangemeld voor de organisatie, hadden Hans Keuning en Willem Olie zich dit jaar aangemeld als uitzetters. Hans Keuning (lid AMCS) had daarom AMC The Skymasters om hulp gevraagd om de rit onder auspiciën van The Skymasters uit te zetten. Het bestuur van The Skymasters gaf daar groen licht voor, met dien verstande dat zij zich verder niet met de organisatie bemoeide. Hans stemde daarmee in en hij benaderde o.a. leden van AC De Ellerijders, MAC Tholen, GAC De Krabbenrijders, MAC Rijnland en AMC The Skymasters om te helpen bij het invullen van allerlei functies. Vele gaven hieraan gehoor en met elkaar is de organisatie een succes geworden. Het was zondag 30 oktober een mooie droge dag met zon en om 9 uur in de morgen liepen de eerst teams binnen in Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet Zoekweg 8 in Tholen.

De MAC “Krimpenerwaard” vormde samen met MAC de Zeeuwen één Team. Dit Team bestond uit Sjirk Attema sr. (bestuurder), Joke Klijnjan (kaartlezer), Rien Hermans (bestuurder) en Rietje Hermans (kaartlezer).

De ontvangst in Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet was goed verzorgd, bij binnenkomst kon men koffie of thee pakken met wat lekkers erbij. Er was een scherm in de zaal waar alles op geprojecteerd werd ter voorbereiding op de Teamrit Puzzelen. Om 9.31 uur vertrok het eerste Team in de Toerklasse van de 8 Teams en daarna vertrokken de 9 Teams in de Sportklasse. Groene Hart van The Skymasters vertrok om 9.57 uur als 8e Team en alle Teams reden gezamenlijk eerst het rode traject. Voor ons Team van start ging was er eerst nog overleg met de opdrachten in het rode traject, doordat Gerard van Leersum een blad vergeten was terug te slaan begonnen wij aan het witte traject, dit duurde een halfuur voor ik in de gaten had dat wij aan het verkeerde traject bezig waren. Als de bliksem Arthur Hol gebeld dat wij aan het verkeerde traject bezig waren en wij terug naar de start gaan om opnieuw te beginnen met het rode traject. Wij hebben gelukkig tijdwinst in kunnen halen op langere stukken en in overleg met Arthur over rebussen die in de route waren vermeld, kon hij de antwoorden doorgeven zodat wij daar ook nog tijdwinst in liepen.

Wij waren ongeveer 10 minuten later aan de finish dan Arthur en Constance daar hebben wij gezamenlijk de opdrachten doorgenomen, om daarna de verschillen van de routecontroles op de controlekaart te noteren. Daarna gingen wij het witte traject rijden en Arthur en Constance het blauwe traject, bij terugkomst in Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet van beide trajecten hadden alle deelnemers 1 uur pauze ondanks dat men te laat was binnengekomen. Ik wil de organisatie hiervoor een groot compliment geven, hierdoor kon men rustig eten en overleggen met elkaar over de gereden trajecten wit en blauw.
Overigens was de lunch goed verzorgd men kon kiezen uit 2 soorten soep, verschillende soorten brood, diversen soorten beleg, kroketten (deze werden regelmatig bijgevuld) en er lagen ook nog diversen soorten fruit.

Intussen had men de tussenstand van het rode traject opgehangen en daarin bleek dat Arthur en Constance in het rode traject 90 strafpunten haalde plus 34 aan tijd en zij hadden beter gereden dan wij met 210 behaalde strafpunten plus ook 34 tijd. Een groot compliment voor Arthur en Constance die normaal bij ons in de Toerklasse rijden. Omdat wij geen Team konden formeren in de Sportklasse voor The Skymasters reden zij voor het eerst de Teamrit in de Sportklasse. In de tussenstand bleven wij als Groene Hart van The Skymasters op een 8e plaats staan.

Na de lunch gingen wij het blauwe traject rijden en Arthur en Constance het witte traject, in beide trajecten waren tijdens de lunch enkele opdrachten veranderd. Het was opletten of de controle die bij de andere Team bijvoorbeeld wel goed was en nu niet.
Bij terugkomst in de zaal en het nuttigen van een consumptie namen wij met elkaar de trajecten nog even door en rond 17.15 uur werd de uitleg van alle trajecten uitgedeeld aan de Teamleiders. In traject wit verschilde de strafpunten niet zoveel Joop en Gerard 300 strafpunten plus 35 tijd en Arthur en Constance 330 strafpunten plus 38 tijd en in traject blauw was het verschil wat groter met Joop en Gerard 120 strafpunten plus 35 tijd en Arthur en Constance 270 strafpunten plus 38 tijd.
Dit resulteerde dat Groene Hart The Skymasters op de 8e plaats eindigde met 1393 strafpunten, van de 9 Teams die meededen in de Sportklasse. Het was ondanks enkele neutralisaties een goed te rijden Teamrit in de omgeving van Tholen.
Het Team van MAC “Krimpenerwaard samen met MAC de Zeeuwen behaalde de tweede plaats met 1563 strafpunten en ik wil Sjirk Attema sr., Joke Klijnjan, Rien Hermans en Rietje Hermans feliciteren met het behaalde resultaat.
Ondanks dat er verschillende meningen waren over de Teamrit Puzzelen en er enkele schoonheid foutjes inzaten wat de uitzetters ook toegaven, wil ik Hans Keuning en Willem Olie hartelijk bedanken voor het uitzetten van de Nationale Teamrit Puzzelen.
Wij als Groene Hart van The Skymasters hadden de instelling we zien wel waar we eindigen, maar meedoen is leuk en wij kijken alweer uit naar volgend jaar.

Joop Winkel  
  

 

Terug naar boven