A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Competitie > Uitslagen > Historische uitslagen en standen > Stand Competitie 2006

Stand Competitie 2006

Voor de uitslagen en stand in het OPK West 2006 wordt verwezen naar de website van OPK West.


Nummer Rit Datum
1 Lenterit 17 maart 2006
2 Paasrit 13 april 2006
3 Natuurrit 12 mei 2006
4 Nazomerrit 8 september 2006
5 Wijnrit 13 oktober 2006
6 Polderrit 3 november 2006
7 Sinterklaasrit 1 december 2006
8 Boutrit 22 december 2006

Terug naar boven

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
1 A. van Doorn C U C 27 (20) 23 27 27 130
2 J. Spaargaren -- 20 23 -- 27 27 C U 121.25
3 A. Hazenberg 23 27 (18) 23 (18) (16) U 23 120
4 A. Meij 27

(15)

U (20) 23 20 23 -- 116.25
  Q. Spijker 27 -- U (20) 23 20 23 -- 116.25
6 J. Bakker - de Wit 23 27 (18) 23 18 (16) 20 -- 111
7 C. Bottemanne 16 20 23 -- 27 -- C C 107.5
8 J. Winkel U 18 27 C C C 20 18 103,75
9 Jeanine van Doorn -- -- -- 27 20 -- 27 27 101
10 D.C. Meijerink 18 (16) 20 18 U 18 -- 20 95
  R. de Nijs 18 -- 20 18 U 18 -- 20 95
12 M.M. Dubbeldam 20 23 -- -- -- U -- -- 43
13 P.J. Dubbeldam 20 23 -- -- -- U -- -- 43
14 E.R. de Jong -- -- -- -- -- 23 -- -- 23

U = Uitzetter
C = Controleur


Terug naar boven

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
1 S. Attema Jr -- 27 23 U 20 (18) 27 27 130
  S. Höcker -- 27 23 U 20 (18) 27 27 130
3 R. Verhagen 27 23 -- 20 14 27 (14) 16 113
4 S. Attema Sr 23 18 27 27 (15) 16 (15) (15) 111
5 J. Klijnjan 20 (16) 18 23 27 23 (16) (18) 111
6 W. v.d. Bas 23 18 27 27 15 -- (15) -- 110
7 E. Vette 20 -- 18 -- 27 23 (16) 18 106
8 B. Nap -- 20 20 16 16 -- -- 23 95
  W. van Doorn -- 20 20 16 16 -- -- 23 95
10 E.R. de Jong -- -- -- 18 18 -- 20 20 76
11 H.M. Traas 16 -- -- -- 23 20 13 -- 72
  P. van der Ree 16 -- -- -- 23 20 13 -- 72
13 H.G. Buitenhuis -- -- -- 18 18 -- 20 -- 56
14 P. van Reeuwijk -- -- -- -- -- -- 23 14 37
15 G. van Leersum 18 -- -- -- -- -- 18 -- 36
16 S.C. Zuidam -- -- -- -- -- -- --18 15 33
 

Terug naar boven

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
1 R. Massa -- -- -- -- 27 -- 27 54
G. van Schie -- -- -- -- 27 -- 27 54
  R.A. Boer -- -- 27 -- -- -- -- 27 27
4 W.E. Olie -- -- -- 27 -- -- 23   50
  A.T. Olie -- -- -- 27 -- -- 23   50
6 A.A. Boer -- -- 20 -- -- -- -- 27 47
7 M.D. Zuidam -- -- 18 -- 23 --  -- -- 41
8 T.M. Boer-Murk -- -- 27 -- -- --     27
9 K. Driesen -- -- 23 -- -- --     23
  E. en I. Driesen -- -- 23 -- -- --     23
  N.Y. Kientz-Nordmey -- -- -- 23 -- --     23
  R. Kientz -- -- -- 23 -- --     23
  S.C. Zuidam -- -- -- -- 23 --     23
14 M.T. Boer -- -- 20 -- -- --     20
15 S. Zwaard -- -- 18 -- -- --     18

Terug naar boven