A.M.C. "The Skymasters"

Nieuwerkerk aan den IJssel

Home > Informatie > Verkeersborden

Verkeersborden


Voor de laatste versie verwijzen we naar het 

Verkeersborden bij het RVV


Vanaf 1 juli 2017 kunt u nieuwe verkeersborden tegenkomen. De verkeersregels worden regelmatig aangepast aan nieuwe wensen en inzichten. Deze nieuwe verkeersborden moeten meer duidelijkheid geven in situaties waarvoor nog geen borden bestonden zoals rijstroken voor alleen bussen of uitwijkplaatsen.